2016-03-08 14:48

2016-03-08 14:48

Allmänhetens frågestund

DEGERFORS

Motionen från Kristdemokraterna och Centerpartiet om att utreda hur ofta allmänhetens frågestund ska hållas i kommunfullmäktige ledde till minoritetsåterremiss i november.

Nu togs frågan upp igen av kommunstyrelsen, som föreslår att frågestund ska hållas vid minst två tillfällen per år och att ordföranden i samråd med vice ordförande bestämmer när och hur den ska genomföras och att det då ska utannonseras i ortstidningarna.

Nu togs frågan upp igen av kommunstyrelsen, som föreslår att frågestund ska hållas vid minst två tillfällen per år och att ordföranden i samråd med vice ordförande bestämmer när och hur den ska genomföras och att det då ska utannonseras i ortstidningarna.