2016-03-07 16:22

2016-03-07 16:22

Överklagar dom om vargjakten

ÖREBRO LÄN

Länsstyrelsen i Örebro län lämnade i fredags in en överklagan om vargjakten till kammarrätten i Göteborg.

I överklagan yrkar länsstyrelsen på att kammarrätten ger prövningstillstånd och upphäver den inhibition, tillfälligt stoppa, av beslutet om licensjakt på varg i Örebro län som förvaltningsrätten i Karlstad beslutade 12 februari 2016.

Länsstyrelsen pekar på att tre kammarrätter kommit fram till olika beslut i frågan om inhibition. Länsstyrelsen framhåller den dom som kammarrätten i Sundsvall meddelade 13 januari med bedömningen att licensjakten varken strider mot svensk lag eller EU:s direktiv.

Länsstyrelsen argumenterar för vargstammens negativa ekonomiska påverkan på fårnäring och älgjakt och hävdar att kontrollerad förvaltning kan minska illegal jakt. Länsstyrelsen framhåller även att de sex vargar i Loka-reviret som skulle ha ingått i årets licensjakt bara är tre procent av hela vargstammen i Värmlands och Örebro län.

I överklagan yrkar länsstyrelsen på att kammarrätten ger prövningstillstånd och upphäver den inhibition, tillfälligt stoppa, av beslutet om licensjakt på varg i Örebro län som förvaltningsrätten i Karlstad beslutade 12 februari 2016.

Länsstyrelsen pekar på att tre kammarrätter kommit fram till olika beslut i frågan om inhibition. Länsstyrelsen framhåller den dom som kammarrätten i Sundsvall meddelade 13 januari med bedömningen att licensjakten varken strider mot svensk lag eller EU:s direktiv.

Länsstyrelsen argumenterar för vargstammens negativa ekonomiska påverkan på fårnäring och älgjakt och hävdar att kontrollerad förvaltning kan minska illegal jakt. Länsstyrelsen framhåller även att de sex vargar i Loka-reviret som skulle ha ingått i årets licensjakt bara är tre procent av hela vargstammen i Värmlands och Örebro län.