2016-03-05 06:00

2016-03-05 06:00

Börjar om med en ny dispensansökan

DEGERFORS: Fastighetsägare ger inte upp

Frågan om strandskyddsdispens gick ända upp till mark- och miljödomstolen, där sökanden fick avslag. Nu ansöker samma person strandskyddsdispens igen.

I maj förra året beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementsbyggnad på en fastighet i Degerfors kommun.

Nämnden ansåg att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Upphävdes

Länsstyrelsen gick in och överprövade beslutet och i september upphävdes nämndens beslut.

Det fick fastighetsägaren att reagera. Denne överklagade länsstyrelsens beslut hos mark- och miljödomstolen som skickade ut representanter till platsen.

I december kom dom i målet där fastighetsägarens överklagan avslogs. Det motiverades bland annat med att sökanden inte angett placering för byggnaderna. Orsaken till det var, enligt fastighetsägaren, att en köpare av tomten själv skulle få välja placering för hus och garage på tomten.

Men domstolen fann det svårt att göra en prövning utan att veta placering av de byggnader som ansökan avsåg.

Börjar om

Av den anledningen börjar fastighetsägaren nu om från början.

En ny ansökan har kommit till bygg- och miljönämnden där det tänkta enbostadshuset och garaget på en skiss är inritat i förhållande till övriga byggnader. De övriga byggnaderna, en vedbod och en gäststuga, tillhör fastigheten intill men fastigheterna har använts som en och samma tomt.

Enligt uppgift från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer tjänstemännen föreslå nämnden att än en gång bevilja strandskyddsdispens i ärendet, som kommer att behandlas på bygg- och miljönämndens möte i april.

I maj förra året beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementsbyggnad på en fastighet i Degerfors kommun.

Nämnden ansåg att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Upphävdes

Länsstyrelsen gick in och överprövade beslutet och i september upphävdes nämndens beslut.

Det fick fastighetsägaren att reagera. Denne överklagade länsstyrelsens beslut hos mark- och miljödomstolen som skickade ut representanter till platsen.

I december kom dom i målet där fastighetsägarens överklagan avslogs. Det motiverades bland annat med att sökanden inte angett placering för byggnaderna. Orsaken till det var, enligt fastighetsägaren, att en köpare av tomten själv skulle få välja placering för hus och garage på tomten.

Men domstolen fann det svårt att göra en prövning utan att veta placering av de byggnader som ansökan avsåg.

Börjar om

Av den anledningen börjar fastighetsägaren nu om från början.

En ny ansökan har kommit till bygg- och miljönämnden där det tänkta enbostadshuset och garaget på en skiss är inritat i förhållande till övriga byggnader. De övriga byggnaderna, en vedbod och en gäststuga, tillhör fastigheten intill men fastigheterna har använts som en och samma tomt.

Enligt uppgift från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer tjänstemännen föreslå nämnden att än en gång bevilja strandskyddsdispens i ärendet, som kommer att behandlas på bygg- och miljönämndens möte i april.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.