2016-03-04 15:31

2016-03-04 15:31

Är kritisk till Karlskoga kommun

BJÖRNEBORG: Socialförvaltningen i Karlskoga placerade barn på olovligt boende

Inspektionen för vård och omsorg stänger ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Björneborg där. Socialförvaltningen i Karlskoga har placerat sju pojkar på boendet.

På boendet bor sju pojkar mellan 15 och 17 år men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, menar att verksamheten är olaglig då det saknas tillstånd.

IVO har inte heller fått in anmälan från Karlskoga kommun om att de överlåter åt boendet att bedriva HVB-boende, något som kommuner är skyldiga att göra.

Det var efter en anmälan om missförhållanden på boendet som kom till IVO i februari i år som IVO gjorde en oanmäld inspektion.

HVB-verksamhet

Enligt IVO så bedriver företaget som äger fastigheten en HVB-verksamhet, men bolaget har varken tillstånd för HVB eller för stödboende för barn och unga.

Åsa Svensson från IVO berättar att ägaren till boendet har utfört en brottslig handling.

– Han har ett boende fast han har inget tillstånd. Karlskoga kommun har också brustit i sina rutiner. De ska skriva ett entreprenörsavtal med ägaren, något som de inte heller har gjort.

Håkan Stenholm, enhetschef, barn och unga på socialförvaltningen i Karlskoga kommun säger att de placerade barnen där i god tro.

– Under den här tiden i höstas var det kaos och det kom många barn under kort tid. Det vi hade hört var att boendet hade sökt tillstånd och att det var på väg.

Tog tid

Han berättar att tillstånden tog tid på grund av att IVO var överbelastade av ansökningar.

– Nu vet vi att ägaren aldrig sökte något tillstånd så nu flyttar vi barnen, säger Håkan Stenholm.

Nu kräver IVO bland annat att företagaren säkerställer att inte fler barn tas emot och att de som är placerade där flyttar innan 15 mars.

Richard Pettersson äger boendet och han är kritisk till hur IVO har gått fram.

– Vi ska göra en motanmälan till IVO. När vi tog emot barnen behövde vi inte ha tillstånd för den verksamheten, men vi väntade på tillstånd om ett HVB-hem. Vi har inte slagit igen som påståts.

På boendet bor sju pojkar mellan 15 och 17 år men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, menar att verksamheten är olaglig då det saknas tillstånd.

IVO har inte heller fått in anmälan från Karlskoga kommun om att de överlåter åt boendet att bedriva HVB-boende, något som kommuner är skyldiga att göra.

Det var efter en anmälan om missförhållanden på boendet som kom till IVO i februari i år som IVO gjorde en oanmäld inspektion.

HVB-verksamhet

Enligt IVO så bedriver företaget som äger fastigheten en HVB-verksamhet, men bolaget har varken tillstånd för HVB eller för stödboende för barn och unga.

Åsa Svensson från IVO berättar att ägaren till boendet har utfört en brottslig handling.

– Han har ett boende fast han har inget tillstånd. Karlskoga kommun har också brustit i sina rutiner. De ska skriva ett entreprenörsavtal med ägaren, något som de inte heller har gjort.

Håkan Stenholm, enhetschef, barn och unga på socialförvaltningen i Karlskoga kommun säger att de placerade barnen där i god tro.

– Under den här tiden i höstas var det kaos och det kom många barn under kort tid. Det vi hade hört var att boendet hade sökt tillstånd och att det var på väg.

Tog tid

Han berättar att tillstånden tog tid på grund av att IVO var överbelastade av ansökningar.

– Nu vet vi att ägaren aldrig sökte något tillstånd så nu flyttar vi barnen, säger Håkan Stenholm.

Nu kräver IVO bland annat att företagaren säkerställer att inte fler barn tas emot och att de som är placerade där flyttar innan 15 mars.

Richard Pettersson äger boendet och han är kritisk till hur IVO har gått fram.

– Vi ska göra en motanmälan till IVO. När vi tog emot barnen behövde vi inte ha tillstånd för den verksamheten, men vi väntade på tillstånd om ett HVB-hem. Vi har inte slagit igen som påståts.

  • Anders Persson