2016-03-03 16:20

2016-03-03 17:07

Ingen nöjd med sommarstängt

KARLSKOGA/DEGERFORS: Lokala politiker om planerna för kvinnokliniken på Karlskoga lasarett

Ingen av de ledande politikerna i Karlskoga-Degerfors är nöjd med det väntade beslutet att Avdelning Q stängs tio veckor i sommar. Däremot skiljer sig synen på hur allvarlig stängningen är för framtiden.

Karlskogas kommunalråd Sven-Olov Axelsson (S) beklagar besväret som personal och blivande föräldrar råkar ut för under men att ser sommarstängningen som en ren verksamhetsfråga.

– Det har aldrig varit tal om nedläggning av Karlskoga lasarett. För mig är det här en lösning för semesterplaneringen, säger Axelsson.

Enligt Axelsson är alla fortfarande överens om att behålla tre länssjukhus och två förlossningskliniker.

– När vi har en helhet i länet måste man också försöka jobba i hop. Jag kan inte gå in och peta i semesterläggning. Det är inte mitt bord, säger Axelsson.

Axelsson hoppas att regionen är ute i bättre tid nästa år för att undvika en stängning då.

Väldigt allvarligt

Peter Pedersen (V) i Degerfors reagerar desto starkare på stängningen.

– Vi tycker det är väldigt allvarligt och jag förstår inte hur man kan lägga ett sådant här beslut på tjänstemännen. Att politikerna gömmer sig bakom tjänstemännen är ynkligt, säger Pedersen.

Pedersen menar att agerande gör Karlskoga lasarett till en mindre attraktiv arbetsplats. Blir det svårt att behålla och rekrytera personal kan det i förlängningen till slut leda till nedläggning.

– Men de har kanske inte tänkt så långt, säger Pedersen.

Peter Pedersen är även besviken på sina partikamrater som är en del av den politiska majoriteten i Region Örebro län.

– Vi har framfört skarp kritik. Det är obegripligt att de inte är mer verksamma i den här frågan, säger Pedersen.

Karlskogamoderaternas oppositionsråd Tony Ring (M) säger att det här egentligen är utanför hans roll som kommunpolitiker.

– Jag är inte regionpolitiker men när det dimper ned 4 272 namnunderskrifter och det berör något i Karlskoga där både personal och invånare är oroliga så måste jag reagera, säger Ring.

Ring har känslan att invändningarna från personalen inte har spelat någon roll, att det redan var bestämt.

– Det visar att de inte är speciellt lyhörda, säger Ring.

Gränsfall

Ola Karlsson (M), oppositionsråd i Region Örebro län, tycker det är ett gränsfall om sommarstängningen är en verksamhetsfråga eller något som politikerna borde ha beslutat.

– Det beror på om det bara är semesterplanering eller besparingar. Om det är en del av ett sparpaket blir det en politisk fråga men majoritetens sparprogram har vi inte fått ta del av än, säger Karlsson.

– Det här är en väldigt välskött verksamhet med engagerad och lojal personal. Nu håller man på att tappa det och det hörs nästan hur uppgivna personalen är inför ett sådant här beslut, säger Karlsson.

Moderaterna ställde sig bakom den nya organisationen med länskliniker. Men det skulle inte fungera så här, menar Karlsson.

– Det kan inte bara utgå från vad som är bra för Örebro. De skulle snarare lära sig av Karlskoga. Det här sättet att jobba behövs det mer av även på USÖ, säger Karlsson.

Karlskogas kommunalråd Sven-Olov Axelsson (S) beklagar besväret som personal och blivande föräldrar råkar ut för under men att ser sommarstängningen som en ren verksamhetsfråga.

– Det har aldrig varit tal om nedläggning av Karlskoga lasarett. För mig är det här en lösning för semesterplaneringen, säger Axelsson.

Enligt Axelsson är alla fortfarande överens om att behålla tre länssjukhus och två förlossningskliniker.

– När vi har en helhet i länet måste man också försöka jobba i hop. Jag kan inte gå in och peta i semesterläggning. Det är inte mitt bord, säger Axelsson.

Axelsson hoppas att regionen är ute i bättre tid nästa år för att undvika en stängning då.

Väldigt allvarligt

Peter Pedersen (V) i Degerfors reagerar desto starkare på stängningen.

– Vi tycker det är väldigt allvarligt och jag förstår inte hur man kan lägga ett sådant här beslut på tjänstemännen. Att politikerna gömmer sig bakom tjänstemännen är ynkligt, säger Pedersen.

Pedersen menar att agerande gör Karlskoga lasarett till en mindre attraktiv arbetsplats. Blir det svårt att behålla och rekrytera personal kan det i förlängningen till slut leda till nedläggning.

– Men de har kanske inte tänkt så långt, säger Pedersen.

Peter Pedersen är även besviken på sina partikamrater som är en del av den politiska majoriteten i Region Örebro län.

– Vi har framfört skarp kritik. Det är obegripligt att de inte är mer verksamma i den här frågan, säger Pedersen.

Karlskogamoderaternas oppositionsråd Tony Ring (M) säger att det här egentligen är utanför hans roll som kommunpolitiker.

– Jag är inte regionpolitiker men när det dimper ned 4 272 namnunderskrifter och det berör något i Karlskoga där både personal och invånare är oroliga så måste jag reagera, säger Ring.

Ring har känslan att invändningarna från personalen inte har spelat någon roll, att det redan var bestämt.

– Det visar att de inte är speciellt lyhörda, säger Ring.

Gränsfall

Ola Karlsson (M), oppositionsråd i Region Örebro län, tycker det är ett gränsfall om sommarstängningen är en verksamhetsfråga eller något som politikerna borde ha beslutat.

– Det beror på om det bara är semesterplanering eller besparingar. Om det är en del av ett sparpaket blir det en politisk fråga men majoritetens sparprogram har vi inte fått ta del av än, säger Karlsson.

– Det här är en väldigt välskött verksamhet med engagerad och lojal personal. Nu håller man på att tappa det och det hörs nästan hur uppgivna personalen är inför ett sådant här beslut, säger Karlsson.

Moderaterna ställde sig bakom den nya organisationen med länskliniker. Men det skulle inte fungera så här, menar Karlsson.

– Det kan inte bara utgå från vad som är bra för Örebro. De skulle snarare lära sig av Karlskoga. Det här sättet att jobba behövs det mer av även på USÖ, säger Karlsson.