2016-03-03 17:05

2016-03-03 17:05

"Håller inte i längden"

KARLSKOGA: Ser samverkan som den bästa lösningen

Att personal jobbar extra och flyttar semestern för att förlossningen ska hålla öppet håller inte i längden, menar områdeschefen Jennie Liling-Ståhl

Jennie Liling-Ståhl förklarar att det är bemanningsproblematiken, och de kostnader som den medför, som är grunden till förslaget om att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. I stället ska verksamheten koncentreras till förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ.

– Jag menar att kostnaden beskriver många arbetade timmar utöver ordinarie arbetstid vilket leder till att många arbetar mycket hårt vilket i sin tur leder till risken att patientsäkerheten kan minska. Vi såg det förra sommaren och min erfarenhet är att vi måste ta tag i det här tidigt, annars kommer vi att få enorma problem.

För problemen sträcker sig inte bara över sommaren, menar hon. Personalen som får jobba extra mycket under sommaren blir sliten och när hösten kommer, och det är dags att ta ut den sparade semestern, står avdelningen med tunn bemanning och trötta medarbetare.

– Det kan gå ett eller två år men inte i längden. Det är då vi får problem med sjukskrivningar eftersom personalen inte orkar med. Och det gynnar inte någon.

”Gynnar bägge”

Jennie Liling-Ståhl vidhåller att samverkan mellan avdelningar är den bästa lösningen och att alla parter vinner på den i ett långsiktigt perspektiv.

– Det handlar också om kompetensutveckling och kontaktyta som gynnar bägge orterna. Och vi ska komma ihåg att det handlar om nio veckor under sommaren, det finns ingen annan agenda.

Vidare förklarar hon att stängningen endast berör förlossningen. Övriga verksamheter på kvinnokliniken, så som gynekologimottagning och dagkirurgi, kommer att vara öppna under sommaren.

Liling-Ståhl förstår att både blivande föräldrar och personalen på förlossningsavdelningen i Karlskoga är oroliga men försäkrar att samverkan med andra avdelningar kommer att skapa en fungerande verksamhet.

– Vi har tagit kontakt med till exempel onkologin, palliativa avdelningen och barnkliniken. Så det är många kontakter tagna för att allt ska fungera.

Att det kan vara svårt för personalen från Karlskoga lasarett att ta sig till USÖ i sommar har också tagits i beaktning. Liling-Ståhl anser att en lösning kan vara att de medarbetare som har svårt att ta sig till Örebro kan jobba på en annan avdelning under sommaren, eller inom Värmlands landsting.

– De är väldigt välkomna där och vi har utsett två personer som ska utreda hur vi kan lösa bemanningen på bästa sätt. Vi har inte presenterat ett färdigt paket utan får hitta individuella lösningar.

Förslaget fick inte medhåll från de fackliga organisationerna och nu inväntas en eventuell framställan om central förhandling.

– Det var en bra förhandling och de kom med relevanta synpunkter. Men om en vecka ska vi ha ett klart beslut, säger Liling-Ståhl.

Jennie Liling-Ståhl förklarar att det är bemanningsproblematiken, och de kostnader som den medför, som är grunden till förslaget om att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. I stället ska verksamheten koncentreras till förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ.

– Jag menar att kostnaden beskriver många arbetade timmar utöver ordinarie arbetstid vilket leder till att många arbetar mycket hårt vilket i sin tur leder till risken att patientsäkerheten kan minska. Vi såg det förra sommaren och min erfarenhet är att vi måste ta tag i det här tidigt, annars kommer vi att få enorma problem.

För problemen sträcker sig inte bara över sommaren, menar hon. Personalen som får jobba extra mycket under sommaren blir sliten och när hösten kommer, och det är dags att ta ut den sparade semestern, står avdelningen med tunn bemanning och trötta medarbetare.

– Det kan gå ett eller två år men inte i längden. Det är då vi får problem med sjukskrivningar eftersom personalen inte orkar med. Och det gynnar inte någon.

”Gynnar bägge”

Jennie Liling-Ståhl vidhåller att samverkan mellan avdelningar är den bästa lösningen och att alla parter vinner på den i ett långsiktigt perspektiv.

– Det handlar också om kompetensutveckling och kontaktyta som gynnar bägge orterna. Och vi ska komma ihåg att det handlar om nio veckor under sommaren, det finns ingen annan agenda.

Vidare förklarar hon att stängningen endast berör förlossningen. Övriga verksamheter på kvinnokliniken, så som gynekologimottagning och dagkirurgi, kommer att vara öppna under sommaren.

Liling-Ståhl förstår att både blivande föräldrar och personalen på förlossningsavdelningen i Karlskoga är oroliga men försäkrar att samverkan med andra avdelningar kommer att skapa en fungerande verksamhet.

– Vi har tagit kontakt med till exempel onkologin, palliativa avdelningen och barnkliniken. Så det är många kontakter tagna för att allt ska fungera.

Att det kan vara svårt för personalen från Karlskoga lasarett att ta sig till USÖ i sommar har också tagits i beaktning. Liling-Ståhl anser att en lösning kan vara att de medarbetare som har svårt att ta sig till Örebro kan jobba på en annan avdelning under sommaren, eller inom Värmlands landsting.

– De är väldigt välkomna där och vi har utsett två personer som ska utreda hur vi kan lösa bemanningen på bästa sätt. Vi har inte presenterat ett färdigt paket utan får hitta individuella lösningar.

Förslaget fick inte medhåll från de fackliga organisationerna och nu inväntas en eventuell framställan om central förhandling.

– Det var en bra förhandling och de kom med relevanta synpunkter. Men om en vecka ska vi ha ett klart beslut, säger Liling-Ståhl.