2016-03-03 16:57

2016-03-03 16:57

Bättre kontakt med Länstrafiken

KARLSKOGA: Stängningen av hållplatsen i Villingsberg blev en väckarklocka

Brister i kommunikationen ledde till att kommunledningen inte i förväg kände till att busshållplatsen i Villingsberg skulle stängas i december 2014 men nu har kontakterna med Länstrafiken förbättrats.

Bristerna i kommunikation mellan Länstrafiken, som är en del av Region Örebro län, och Karlskoga kommun har efter händelsen i Villingsberg utretts i Karlskoga.

Förklaringen är delvis att Region Örebro län är en ny organisation men kommunstyrelsen är också självkritisk och konstaterar att det inte alltid varit rätt personer som representerat kommunen gentemot Länstrafiken. När det gäller Villingsberg har tjänstemännen inte heller varit tillräckligt aktivt drivit frågan mot Trafikverket som låg bakom beslutet.

Det är flera verksamheter i kommunen som berörs av Länstrafiken och behöver ha kontakt i olika frågor. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnad ansvarar för de strategiska frågorna medan barn- och utbildning liksom gymnasiet behöver skolskjutsar och busskort.

Samhällsbyggnad ansvarar även för vägnät och snöröjning för bussarna samt tillgänglighet och städning kring busskurerna.

Nu har ett antal ansvariga tjänstemän utsetts för kontakterna med Länstrafiken med en detaljerad beskrivning av vilka frågor de ska hantera. Det är också beslutat att Länstrafiken ska bli en fast punkt på samhällsbyggnadsnämndens möten samt att kommunstyrelsens ledningskontor ska ha representanter som deltar aktivt på alla möten som Länstrafikens håller.

Trafikverket planerar att bygga om hållplatsen i Villingsberg 2017 men kommunen arbetar aktivt för att det ska ske tidigare.

Bristerna i kommunikation mellan Länstrafiken, som är en del av Region Örebro län, och Karlskoga kommun har efter händelsen i Villingsberg utretts i Karlskoga.

Förklaringen är delvis att Region Örebro län är en ny organisation men kommunstyrelsen är också självkritisk och konstaterar att det inte alltid varit rätt personer som representerat kommunen gentemot Länstrafiken. När det gäller Villingsberg har tjänstemännen inte heller varit tillräckligt aktivt drivit frågan mot Trafikverket som låg bakom beslutet.

Det är flera verksamheter i kommunen som berörs av Länstrafiken och behöver ha kontakt i olika frågor. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnad ansvarar för de strategiska frågorna medan barn- och utbildning liksom gymnasiet behöver skolskjutsar och busskort.

Samhällsbyggnad ansvarar även för vägnät och snöröjning för bussarna samt tillgänglighet och städning kring busskurerna.

Nu har ett antal ansvariga tjänstemän utsetts för kontakterna med Länstrafiken med en detaljerad beskrivning av vilka frågor de ska hantera. Det är också beslutat att Länstrafiken ska bli en fast punkt på samhällsbyggnadsnämndens möten samt att kommunstyrelsens ledningskontor ska ha representanter som deltar aktivt på alla möten som Länstrafikens håller.

Trafikverket planerar att bygga om hållplatsen i Villingsberg 2017 men kommunen arbetar aktivt för att det ska ske tidigare.