2016-03-02 06:00

2016-03-02 06:00

Små barn stora rättigheter - ta inte ifrån utan lägg till!

KRÖNIKA

Under 2006-2008 deltog förskolan i Degerfors i nöjd barn index och i UR, i ett program om förskolans viktiga arbete Småbarn stora rättigheter. Tänk att det är så många år detta arbete för barns rättigheter inom förskolan i Degerfors har pågått.

Att arbetet med att barnen ska kunna påverka sitt eget lärande och sin egen utveckling pågår hela tiden inom förskolan. Förskolan har pedagoger som använder sin kompentens och som ständigt utvecklar arbetssättet för att barnen ska få den bästa kvalitetstid på förskolan. Pedagogerna består av förskollärare och barnskötare, som har Lpfö 98/10 och Barnkonventionen som viktiga och självklara dokument att arbeta utifrån.

Jag har haft förmånen att följa förskolans spännande resa, av förändring och utveckling. En spännande resa som fortsätter och är under ständig utveckling. Glädjen hos barnen och pedagogerna när lärandet sker utifrån barnets egna förutsättningar och önskningar är det som är förskolans roligaste uppdrag. Pedagogerna har en god grund att stå på genom Barnkonventionen, läroplanen och vägledande samspel (ICDP).

Alla grundstenar består i att förskolan ska vägleda barnen utifrån deras styrkor och skyddsfaktorer. Detta innebär att pedagogerna bemöter barnet där det är just nu och att de stärker och utvecklar barnets styrkor. Barnen har då stora möjligheter att utvecklas till självständiga och vetgiriga individer som skapar vår framtid, förskolan är starten på det livslånga lärandet. Vikten av att bli bemött och respekterad som barn är aldrig för liten att nämnas. Barnen har stora rättigheter och förutsättningar att själva påverka sin utveckling och de vuxna runt barnet ska samarbeta och vägleda barnet utifrån sitt vuxna ansvar. Läroplanen visar tydligt att ett samarbete mellan förskola och hem är en viktig pusselbit för en god relation mellan förskola och hem. Läroplanen belyser också att barn ska ha inflytande över sitt lärande.

Förskolan är grunden till det livslånga lärande och pedagogerna skapar en rolig, trygg och lärorik vistelse för att främja det enskilda barnet och gruppens utveckling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn för barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.(2010 skolverket sid 5)

I detta samarbete ska beaktas att vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (2010 skolverket sid 13)

Arbetet på förskolan är ett privilegium och en utmaning som kräver att man är lyhörd och kan vägleda barnen samt att visa dem på vad som är bra. Att vara en viktig vuxen som kan och vågar hjälpa barnen i deras sociala samspel och lärande på förskolan. Där leken har den största betydelsen i kunskaps inhämtning. Det är i leken barnen får träna på att samspela och testa ny kunskap.

 

Att arbetet med att barnen ska kunna påverka sitt eget lärande och sin egen utveckling pågår hela tiden inom förskolan. Förskolan har pedagoger som använder sin kompentens och som ständigt utvecklar arbetssättet för att barnen ska få den bästa kvalitetstid på förskolan. Pedagogerna består av förskollärare och barnskötare, som har Lpfö 98/10 och Barnkonventionen som viktiga och självklara dokument att arbeta utifrån.

Jag har haft förmånen att följa förskolans spännande resa, av förändring och utveckling. En spännande resa som fortsätter och är under ständig utveckling. Glädjen hos barnen och pedagogerna när lärandet sker utifrån barnets egna förutsättningar och önskningar är det som är förskolans roligaste uppdrag. Pedagogerna har en god grund att stå på genom Barnkonventionen, läroplanen och vägledande samspel (ICDP).

Alla grundstenar består i att förskolan ska vägleda barnen utifrån deras styrkor och skyddsfaktorer. Detta innebär att pedagogerna bemöter barnet där det är just nu och att de stärker och utvecklar barnets styrkor. Barnen har då stora möjligheter att utvecklas till självständiga och vetgiriga individer som skapar vår framtid, förskolan är starten på det livslånga lärandet. Vikten av att bli bemött och respekterad som barn är aldrig för liten att nämnas. Barnen har stora rättigheter och förutsättningar att själva påverka sin utveckling och de vuxna runt barnet ska samarbeta och vägleda barnet utifrån sitt vuxna ansvar. Läroplanen visar tydligt att ett samarbete mellan förskola och hem är en viktig pusselbit för en god relation mellan förskola och hem. Läroplanen belyser också att barn ska ha inflytande över sitt lärande.

Förskolan är grunden till det livslånga lärande och pedagogerna skapar en rolig, trygg och lärorik vistelse för att främja det enskilda barnet och gruppens utveckling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn för barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.(2010 skolverket sid 5)

I detta samarbete ska beaktas att vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (2010 skolverket sid 13)

Arbetet på förskolan är ett privilegium och en utmaning som kräver att man är lyhörd och kan vägleda barnen samt att visa dem på vad som är bra. Att vara en viktig vuxen som kan och vågar hjälpa barnen i deras sociala samspel och lärande på förskolan. Där leken har den största betydelsen i kunskaps inhämtning. Det är i leken barnen får träna på att samspela och testa ny kunskap.

 

  • ANNETTE GADDE