2016-03-02 14:31

2016-03-02 14:31

Kritik för dåligt stöd till elev

KARLSKOGA: Brister i både beslut och utredningar

En högstadieskola i Karlskoga får kritik av Skolinspektionen för hur en elev med behov av särskilt stöd hanterats. Bristerna ska vara åtgärdade senast 25 april.

Eleven som i dag går i åttan har diagnoser vilket var känt vid övergången till högstadiet. Trots det gjorde skolan ingen egen utredning av elevens behov utan nöjde sig med tidigare utredningar. Skolan har även fattat beslut om åtgärdsprogram innan en pågående pedagogisk utredning var klar.

Anmälan kom till Skolinspektionen i november 2015 och Karlskoga kommun har därefter lämnat en detaljerad redogörelse för arbetet med den aktuella eleven. Eleven har fått stöd i olika former, både i ordinarie undervisning och i en särskild undervisningsgrupp.

Av redogörelsen framgår att eleven klarade samtliga kunskapskrav i sexan men bara i två ämnen i sjuan. Skolans egen bedömning hösten 2015 är att eleven inte kommer att klara samtliga ämnen i årskurs nio.

Skolinspektionen konstaterar att elevens kunskapsutveckling kontinuerligt försämrats och pekar på brister både i de utredningar som skolan gjort och de åtgärder som satts in.

Rektorn får kritik för att det saknas formella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp samt för två beslut om anpassad studiegång som fattats för hela läsår, vilket är för lång tid enligt Skolinspektionen.

Skolan måste nu se till att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses utifrån en aktuell pedagogisk kartläggning och de beslut som rektorn fattar ska följa kraven i skollagen.

Eleven som i dag går i åttan har diagnoser vilket var känt vid övergången till högstadiet. Trots det gjorde skolan ingen egen utredning av elevens behov utan nöjde sig med tidigare utredningar. Skolan har även fattat beslut om åtgärdsprogram innan en pågående pedagogisk utredning var klar.

Anmälan kom till Skolinspektionen i november 2015 och Karlskoga kommun har därefter lämnat en detaljerad redogörelse för arbetet med den aktuella eleven. Eleven har fått stöd i olika former, både i ordinarie undervisning och i en särskild undervisningsgrupp.

Av redogörelsen framgår att eleven klarade samtliga kunskapskrav i sexan men bara i två ämnen i sjuan. Skolans egen bedömning hösten 2015 är att eleven inte kommer att klara samtliga ämnen i årskurs nio.

Skolinspektionen konstaterar att elevens kunskapsutveckling kontinuerligt försämrats och pekar på brister både i de utredningar som skolan gjort och de åtgärder som satts in.

Rektorn får kritik för att det saknas formella beslut om placering i särskild undervisningsgrupp samt för två beslut om anpassad studiegång som fattats för hela läsår, vilket är för lång tid enligt Skolinspektionen.

Skolan måste nu se till att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses utifrån en aktuell pedagogisk kartläggning och de beslut som rektorn fattar ska följa kraven i skollagen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.