2016-03-01 12:13

2016-03-01 12:13

"Var har ni stått på barrikaderna?"

ÖREBRO: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) mötte protesterande barnmorskor

Barnmorskor från Karlskoga som protesterar mot planerna på sommarstängning av avdelning Q mötte regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) på väg in till regionfullmäktiges möte i rådhuset i Örebro.