2016-03-01 18:28

2016-03-01 19:34

M och S om hur de kom till beslut

DEGERFORS: Resonemang om loger eller ej

En röst från en ersättare i Moderaterna var avgörande då kommunfullmäktige beslutade att säga nej till loger på Stora Valla.

Kom det som en överraskning för ordinarie ledamoten Johan Nordström?

– Både ja och nej, men jag var själv inte klar över min analys i frågan utan hade tänkt avvakta diskussionen i frågan lite. Det kunde lika gärna ha varit jag som röstade nej, säger Nordström som ersattes av Robert Östberg då han låg i influensa.

– Då man sitter i kommunfullmäktige har man ansvar och rätt att rösta precis som man känner, man är personvald så det ska inte riktas kritik mot någon. Hade man visat på ett tydligare sätt att logerna inte drabbar skattebetalarna, då hade man kanske fått annat svar, funderar Nordström.

– Det är en lång rad händelser bakom, kommunen tar över arenan och säger att nu blir det inga mer krav men så kommer det här, pang bom, säger Nordström som efterlyser en likabehandlingsplan mellan föreningarna.

– Samtidigt så hjälper man företag med investeringar i kommunens bolag. Jag älskar fotboll och är supporter till DIF, men man kanske ska prata med sponsorer och se om man kan betala av fortare. Till syvende och sist är det våra kommunmedborgare som avgör.

Nordström tycker att man ska ta upp ärendet igen men göra diskussionen mer offentligt och även prata med sponsorer och DIF.

– Så det inte blir den här kravmaskinen att kommunen är som en bank. DIF måste vara mer tacksamma mot skattebetalarna, för de har betalat åtskilligt genom åren. Gör om och gör rätt, säger Nordström.

Står fast

Robert Östberg gick in som Nordströms ersättare i Moderaterna och står dagen efter mötet fast vid sitt beslut:

– Det var en argumentation under mötet både för och emot och jag håller med de som säger att de här pengarna kanske kan göra mer nytta för samtliga Degerforsbor. Argumentet att det inte är någon kostnad för kommunen, eftersom tanken är att DIF ska betala tillbaka på tio år kan man tycka att det är viss risk med. Mycket kan hända med fotbollen på tio år, det finns risk att det inte blir återbetalat.

– Konstigare än så är det inte för min del, säger Östberg som tycker att en snabbare återbetalningstid möjligen hade framstått säkrare och tryggare, vilket kanske kunde ha påverkat hans beslut.

– Som jag uppfattade det innan mötet fanns ingen överenskommelse i förväg om hur partierna skulle ställa sig, därmed ansåg jag mig ha fria händer att rösta efter eget omdöme. Är man vald som ledamot har man väl rätt att göra det, säger Östberg.

Andra saker

S, C, KD, en M-ledamot och SD var emot loger.

Carina Sätterman var en av S-ledamöterna på mötet och hon anser inte att sponsorloger är högsta prioritet.

– Nej vi vill se över vad det är vi behöver för den fortsatta välfärden i Degerfors kommun. Vi är inte emot fotbollen, men om jag ska ha eget tyckande här så är ståplatsläktaren under all kritik, man borde rustat den först. Men vi har redan satsat över 25 miljoner kronor på Stora Valla och då är det dags att titta på mer saker i samhället, säger Sätterman och fortsätter:

– Vi har lagt motioner om att det behövs fler bostäder i samhället för tiderna har förändrats, vi får fler invånare och även våra äldre behöver andra bostäder då de inte orkar bo kvar i villorna.

En halv miljon räcker väl inte till bostäder?

– Nej men det finns även andra saker. Vi har exempelvis ingen speciell fritidsgård, man behöver en diskussion om vad vi ska investera i så att här blir en trevlig, lättbodd kommun och att människor kommer hit och bosätter sig och öppnar olika verksamheter, säger Sätterman.

Kom det som en överraskning för ordinarie ledamoten Johan Nordström?

– Både ja och nej, men jag var själv inte klar över min analys i frågan utan hade tänkt avvakta diskussionen i frågan lite. Det kunde lika gärna ha varit jag som röstade nej, säger Nordström som ersattes av Robert Östberg då han låg i influensa.

– Då man sitter i kommunfullmäktige har man ansvar och rätt att rösta precis som man känner, man är personvald så det ska inte riktas kritik mot någon. Hade man visat på ett tydligare sätt att logerna inte drabbar skattebetalarna, då hade man kanske fått annat svar, funderar Nordström.

– Det är en lång rad händelser bakom, kommunen tar över arenan och säger att nu blir det inga mer krav men så kommer det här, pang bom, säger Nordström som efterlyser en likabehandlingsplan mellan föreningarna.

– Samtidigt så hjälper man företag med investeringar i kommunens bolag. Jag älskar fotboll och är supporter till DIF, men man kanske ska prata med sponsorer och se om man kan betala av fortare. Till syvende och sist är det våra kommunmedborgare som avgör.

Nordström tycker att man ska ta upp ärendet igen men göra diskussionen mer offentligt och även prata med sponsorer och DIF.

– Så det inte blir den här kravmaskinen att kommunen är som en bank. DIF måste vara mer tacksamma mot skattebetalarna, för de har betalat åtskilligt genom åren. Gör om och gör rätt, säger Nordström.

Står fast

Robert Östberg gick in som Nordströms ersättare i Moderaterna och står dagen efter mötet fast vid sitt beslut:

– Det var en argumentation under mötet både för och emot och jag håller med de som säger att de här pengarna kanske kan göra mer nytta för samtliga Degerforsbor. Argumentet att det inte är någon kostnad för kommunen, eftersom tanken är att DIF ska betala tillbaka på tio år kan man tycka att det är viss risk med. Mycket kan hända med fotbollen på tio år, det finns risk att det inte blir återbetalat.

– Konstigare än så är det inte för min del, säger Östberg som tycker att en snabbare återbetalningstid möjligen hade framstått säkrare och tryggare, vilket kanske kunde ha påverkat hans beslut.

– Som jag uppfattade det innan mötet fanns ingen överenskommelse i förväg om hur partierna skulle ställa sig, därmed ansåg jag mig ha fria händer att rösta efter eget omdöme. Är man vald som ledamot har man väl rätt att göra det, säger Östberg.

Andra saker

S, C, KD, en M-ledamot och SD var emot loger.

Carina Sätterman var en av S-ledamöterna på mötet och hon anser inte att sponsorloger är högsta prioritet.

– Nej vi vill se över vad det är vi behöver för den fortsatta välfärden i Degerfors kommun. Vi är inte emot fotbollen, men om jag ska ha eget tyckande här så är ståplatsläktaren under all kritik, man borde rustat den först. Men vi har redan satsat över 25 miljoner kronor på Stora Valla och då är det dags att titta på mer saker i samhället, säger Sätterman och fortsätter:

– Vi har lagt motioner om att det behövs fler bostäder i samhället för tiderna har förändrats, vi får fler invånare och även våra äldre behöver andra bostäder då de inte orkar bo kvar i villorna.

En halv miljon räcker väl inte till bostäder?

– Nej men det finns även andra saker. Vi har exempelvis ingen speciell fritidsgård, man behöver en diskussion om vad vi ska investera i så att här blir en trevlig, lättbodd kommun och att människor kommer hit och bosätter sig och öppnar olika verksamheter, säger Sätterman.