2016-03-01 16:47

2016-03-01 16:52

Barnmorskeprotest hos regionpolitikerna

ÖREBRO/KARLSKOGA: Personal från avdelning Q åkte till Örebro och regionfullmäktige

På tisdag morgon samlades en grupp på sju barnmorskor från Karlskoga utanför rådhuset i Örebro för att protestera mot sommarstängt på avdelning Q inför regionfullmäktiges möte och lyssna på debatten.

Förutom plakat hade barnmorskorna också med sig en namninsamling med 4300 namn mot sommarstängning i Karlskoga. En namninsamling som startats av blivande föräldrar.

Det barnmorskorna vill är de två förlossningsklinikerna i länet bevaras och att det samarbetet inom de nya länsklinikerna får fortsätta att utvecklas. För både personalens och patienternas bästa. Men några riktiga svar har de inte fått.

– De har lite standardsvar att vi får avvakta beslutet som kommer den andra mars, säger barnmorskan Britt Larsson.

Alla kan inte pendla

Barnmorskorna tar upp att flera som arbetar i Karlskoga bor på Värmlandssidan och att det inte alls är självklart eller ens möjligt att jobba i Örebro över sommaren.

Det handlar inte heller bara om personalen, patienterna drabbas också av en sommarstängning.

Kvinnokliniken i Karlskoga har många patienter med gyncancer som söker vård kvällar och helger och vid en sommarstängning får de ta sig till Örebro i stället.

– Det blir mycket krångel och ökad otrygghet för patienterna, säger barnmorskan Kristina Larsson.

Spontan debatt

På väg in till regionfullmäktiges möte träffade de på regionstyrelsens ordförande Marie-Louis Forsberg-Fransson (S) i rådhusets foajé där en spontan och lite irriterad debatt uppstod.

– Nu vill vi att du strider för oss, säger barnmorskan Eva Morssing till Forsberg-Fransson.

– Vi strider för hela hälso- och sjukvården i Region Örebro län, svarar Forsberg-Fransson.

Forsberg-Fransson tycker att barnmorskorna ska betänka sig hur det ser ut i hela hälso- och sjukvården i Örebro län.

– Vi stänger vårdcentraler och var har ni stått på barrikaderna för de svårast psykiskt sjuka när vi stänger avdelningar, säger Forsberg-Fransson.

En femtedel av året

– Om man stänger en femtedel av året, är det att strida för någonting? Vi står på barrikaderna för kvinnorna. Vi tycker det räcker, säger Morssing som svar.

Britt Larsson konfronterar också Forsberg-Fransson med att personalen i Karlskoga inte mår bra i den här situationen och att de kontaktat Regionhälsan.

– Vi kan göra den största nyttan i Karlskoga. Där kan vi ta hand om det normala och avlasta USÖ om det är problem, säger Larsson.

Barnmorskorna stannade kvar under regionfullmäktige för att följa den debatt som ägde rum där under dagen.

Förutom plakat hade barnmorskorna också med sig en namninsamling med 4300 namn mot sommarstängning i Karlskoga. En namninsamling som startats av blivande föräldrar.

Det barnmorskorna vill är de två förlossningsklinikerna i länet bevaras och att det samarbetet inom de nya länsklinikerna får fortsätta att utvecklas. För både personalens och patienternas bästa. Men några riktiga svar har de inte fått.

– De har lite standardsvar att vi får avvakta beslutet som kommer den andra mars, säger barnmorskan Britt Larsson.

Alla kan inte pendla

Barnmorskorna tar upp att flera som arbetar i Karlskoga bor på Värmlandssidan och att det inte alls är självklart eller ens möjligt att jobba i Örebro över sommaren.

Det handlar inte heller bara om personalen, patienterna drabbas också av en sommarstängning.

Kvinnokliniken i Karlskoga har många patienter med gyncancer som söker vård kvällar och helger och vid en sommarstängning får de ta sig till Örebro i stället.

– Det blir mycket krångel och ökad otrygghet för patienterna, säger barnmorskan Kristina Larsson.

Spontan debatt

På väg in till regionfullmäktiges möte träffade de på regionstyrelsens ordförande Marie-Louis Forsberg-Fransson (S) i rådhusets foajé där en spontan och lite irriterad debatt uppstod.

– Nu vill vi att du strider för oss, säger barnmorskan Eva Morssing till Forsberg-Fransson.

– Vi strider för hela hälso- och sjukvården i Region Örebro län, svarar Forsberg-Fransson.

Forsberg-Fransson tycker att barnmorskorna ska betänka sig hur det ser ut i hela hälso- och sjukvården i Örebro län.

– Vi stänger vårdcentraler och var har ni stått på barrikaderna för de svårast psykiskt sjuka när vi stänger avdelningar, säger Forsberg-Fransson.

En femtedel av året

– Om man stänger en femtedel av året, är det att strida för någonting? Vi står på barrikaderna för kvinnorna. Vi tycker det räcker, säger Morssing som svar.

Britt Larsson konfronterar också Forsberg-Fransson med att personalen i Karlskoga inte mår bra i den här situationen och att de kontaktat Regionhälsan.

– Vi kan göra den största nyttan i Karlskoga. Där kan vi ta hand om det normala och avlasta USÖ om det är problem, säger Larsson.

Barnmorskorna stannade kvar under regionfullmäktige för att följa den debatt som ägde rum där under dagen.