2016-02-26 06:00

2016-02-26 06:00

Vill sälja flygplatsdel

KARLSKOGA: "Fel att subventionera en av de värsta miljöbovarna", Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att Karlskoga kommun säljer sin del av Örebro flygplats eller Örebro Airport som den också kallas.

Karlskoga kommun äger fem procent av Örebro läns flygplats AB och nu föreslår Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige att den här andelen i flygplatsbolaget säljs snarast möjligt.

Daniel Ekelund (MP) som skrivit motionen för fram två argument för försäljningen, ekonomin och flygets negativa klimatpåverkan.

Förluster

Miljöpartiet pekar på att Örebro Airport dras med stora ekonomiska förluster och att Karlskoga kommun som delägare åtagit sig att täcka de underskott som förväntas uppstå i flygplatsbolaget. Underskott som enligt motionen inte väntas försvinna de närmaste decennierna.

Det här innebär, enligt Miljöpartiet, att kommunen aktivt går in och subventionerar ett transportsätt som tillhör en av de absolut värsta klimatbovarna.

Klimatbov

– Det är i min mening inte försvarbart att spendera kommunens pengar på en verksamhet som har så stor och negativ påverkan på klimatet samtidigt som den inte ens är önskvärd av länets invånare, då de knappt använder sig av den, skriver Daniel Ekelund i sin motion.

Enligt motionen skulle en försäljning av Karlskoga kommuns andel i flygplatsen kunna frigöra ekonomiska medel till andra verksamheter som är i större behov av dem.

Samtidigt skicka en tydlig signal om att Karlskoga kommun inte vill medverka till ytterligare negativ klimatpåverkan, menar Miljöpartiet.

Inte lägga ned

– Jag vill förtydliga att motionen inte handlar om att lägga ned Örebro flygplats. Det handlar om att Karlskoga kommun inte längre ska vara med och äga flygplatsen, säger Daniel Ekelund.

Miljöpartiet driver samma linje i Region Örebro län, tidigare landstinget, som tillsammans med Örebro kommun är en av huvudägarna till Örebro läns flygplats AB . Trots att Miljöpartiet är en del av majoriteten i regionstyret har partiet inte lyckats få gehör för sin syn på flygplatsen. I stället har Socialdemokraterna fått stöd från Allianspartierna för satsningarna på flyget.

Karlskoga kommun äger fem procent av aktierna i flyplatsbolaget och Kumla kommun äger en lika stor andel. Region Örebro län och Örebro kommun äger 45 procent vardera.

Karlskoga kommun äger fem procent av Örebro läns flygplats AB och nu föreslår Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige att den här andelen i flygplatsbolaget säljs snarast möjligt.

Daniel Ekelund (MP) som skrivit motionen för fram två argument för försäljningen, ekonomin och flygets negativa klimatpåverkan.

Förluster

Miljöpartiet pekar på att Örebro Airport dras med stora ekonomiska förluster och att Karlskoga kommun som delägare åtagit sig att täcka de underskott som förväntas uppstå i flygplatsbolaget. Underskott som enligt motionen inte väntas försvinna de närmaste decennierna.

Det här innebär, enligt Miljöpartiet, att kommunen aktivt går in och subventionerar ett transportsätt som tillhör en av de absolut värsta klimatbovarna.

Klimatbov

– Det är i min mening inte försvarbart att spendera kommunens pengar på en verksamhet som har så stor och negativ påverkan på klimatet samtidigt som den inte ens är önskvärd av länets invånare, då de knappt använder sig av den, skriver Daniel Ekelund i sin motion.

Enligt motionen skulle en försäljning av Karlskoga kommuns andel i flygplatsen kunna frigöra ekonomiska medel till andra verksamheter som är i större behov av dem.

Samtidigt skicka en tydlig signal om att Karlskoga kommun inte vill medverka till ytterligare negativ klimatpåverkan, menar Miljöpartiet.

Inte lägga ned

– Jag vill förtydliga att motionen inte handlar om att lägga ned Örebro flygplats. Det handlar om att Karlskoga kommun inte längre ska vara med och äga flygplatsen, säger Daniel Ekelund.

Miljöpartiet driver samma linje i Region Örebro län, tidigare landstinget, som tillsammans med Örebro kommun är en av huvudägarna till Örebro läns flygplats AB . Trots att Miljöpartiet är en del av majoriteten i regionstyret har partiet inte lyckats få gehör för sin syn på flygplatsen. I stället har Socialdemokraterna fått stöd från Allianspartierna för satsningarna på flyget.

Karlskoga kommun äger fem procent av aktierna i flyplatsbolaget och Kumla kommun äger en lika stor andel. Region Örebro län och Örebro kommun äger 45 procent vardera.