2016-02-26 12:27

2016-02-26 12:27

Länet värst på onödig vård

ÖREBRO LÄN: Trenden för medicinskt färdigbehandlade åt fel håll

Region Örebro län har flest utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i landet i förhållande till storleken, rapporterar Dagens Medicin. Men regionen är inte ensam, trenden för onödig vård är negativ i hela landet.

Tidningen Dagens Medicin har kartlagt hur många medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter som finns kvar på sjukhusen trots att de är färdigbehandlade. Patienterna ligger kvar på sjukhusen i väntan på plats i boende eller rehabilitering.

Under första halvåret 2015 låg färdigbehandlade patienter över 65 år kvar på Svenska sjukhus i 211 614 dagar, motsvarande 580 år. Värst är situationen i Örebro län med 207 utskrivningsklara vårddagar per 1000 invånare.

En stor del av kostnaderna faller på kommunerna som får betala landsting och regioner för färdigbehandlade patienter som ligger kvar mer än fem dagar.

För regionen tar de färdigbehandlade upp vårdplatser på sjukhusen i onödan. Patienterna själva drabbas också med ökade risker för trycksår och vårdrelaterade infektioner liksom försenad rehabilitering.

Tidningen Dagens Medicin har kartlagt hur många medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter som finns kvar på sjukhusen trots att de är färdigbehandlade. Patienterna ligger kvar på sjukhusen i väntan på plats i boende eller rehabilitering.

Under första halvåret 2015 låg färdigbehandlade patienter över 65 år kvar på Svenska sjukhus i 211 614 dagar, motsvarande 580 år. Värst är situationen i Örebro län med 207 utskrivningsklara vårddagar per 1000 invånare.

En stor del av kostnaderna faller på kommunerna som får betala landsting och regioner för färdigbehandlade patienter som ligger kvar mer än fem dagar.

För regionen tar de färdigbehandlade upp vårdplatser på sjukhusen i onödan. Patienterna själva drabbas också med ökade risker för trycksår och vårdrelaterade infektioner liksom försenad rehabilitering.