2016-02-26 06:00

2016-02-29 17:02

4000 namnunderskrifter mot stängning

KARLSKOGA: Skickar in protestlista mot planer på att sommarstänga förlossningsavdelningen

När det kom fram att det fanns funderingar på att sommarstänga avdelning Q på lasarettet kände ett par blivande föräldrar att de måste göra något. Nu har de skickat in en lista med över 4000 namnunderskrifter i protest mot planerna.

Det var för ganska exakt en månad sedan som det blev känt att sjukvårdsledningen i regionen funderade på att låta förlossningsavdelningen i Karlskoga vara stängd under tio veckor i sommar.

Ett Karlskogapar, Johanna Lagerstam och Johan Hårstad, som väntar barn tillsammans bestämde sig för att engagera sig i frågan. De kontaktade både radio och tidningar och fick hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson att ställa upp för att debattera frågan i radio.

Dessutom startade de en namninsamling. Nu har de bestämt att det är dags att skicka in de namnunderskrifter som de har fått in.

– Det börjar närma sig beslutsfattande. Vi ville skicka in listorna så att de finns med i beslutsunderlaget, säger Johan Hårstad.

120 sidor

Det rör sig om totalt 4272 namnunderskrifter från människor som motsätter sig tanken på att stänga förlossningsavdelningen. 1639 av underskrifterna är handskrivna och 2633 är digitala. Det innebär att det är ganska tjocka kuvert som de har skickat iväg, ett till Jan Olsson och ett till regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Det blev 120 utskrivna sidor. Tyvärr gick det inte att skicka via e-post eftersom deras mailbox inte tog emot så stora filer, säger Johan Hårstad.

Han är oroad för hur det kommer att bli om förlossningsavdelningen i Karlskoga har stängt under sommaren. I brevet till Jan Olsson och Marie-Louise Forsberg-Fransson konstaterar han att USÖ i dag skickar flera patienter till Karlskoga eftersom de inte hinns med i Örebro. ”Hur kommer det att hanteras under en eventuell sommarstängning?” undrar han.

Johan Hårstad tycker att ledningen borde lyssna mer på personalen.

– Under flera år har det varit så att de fattar beslut utan att rådfråga personalen som har lösningarna, säger han.

Hur det blir i sommar kommer snart att stå klart.

– Chefen på avdelning Q har sagt att det ska fattas beslut inom två veckor, säger Johan Hårstad.

Det var för ganska exakt en månad sedan som det blev känt att sjukvårdsledningen i regionen funderade på att låta förlossningsavdelningen i Karlskoga vara stängd under tio veckor i sommar.

Ett Karlskogapar, Johanna Lagerstam och Johan Hårstad, som väntar barn tillsammans bestämde sig för att engagera sig i frågan. De kontaktade både radio och tidningar och fick hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson att ställa upp för att debattera frågan i radio.

Dessutom startade de en namninsamling. Nu har de bestämt att det är dags att skicka in de namnunderskrifter som de har fått in.

– Det börjar närma sig beslutsfattande. Vi ville skicka in listorna så att de finns med i beslutsunderlaget, säger Johan Hårstad.

120 sidor

Det rör sig om totalt 4272 namnunderskrifter från människor som motsätter sig tanken på att stänga förlossningsavdelningen. 1639 av underskrifterna är handskrivna och 2633 är digitala. Det innebär att det är ganska tjocka kuvert som de har skickat iväg, ett till Jan Olsson och ett till regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Det blev 120 utskrivna sidor. Tyvärr gick det inte att skicka via e-post eftersom deras mailbox inte tog emot så stora filer, säger Johan Hårstad.

Han är oroad för hur det kommer att bli om förlossningsavdelningen i Karlskoga har stängt under sommaren. I brevet till Jan Olsson och Marie-Louise Forsberg-Fransson konstaterar han att USÖ i dag skickar flera patienter till Karlskoga eftersom de inte hinns med i Örebro. ”Hur kommer det att hanteras under en eventuell sommarstängning?” undrar han.

Johan Hårstad tycker att ledningen borde lyssna mer på personalen.

– Under flera år har det varit så att de fattar beslut utan att rådfråga personalen som har lösningarna, säger han.

Hur det blir i sommar kommer snart att stå klart.

– Chefen på avdelning Q har sagt att det ska fattas beslut inom två veckor, säger Johan Hårstad.