2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Vill ha karta för jämställdhet

KARLSKOGA: Webbaserat verktyg för kommuner

Moderaterna vill att kommunen ansluter sig till Jämställdhetskartan, ett webbaserat verktyg kan visualisera hur jämställdheten ser ut lokalt.

Förslaget har lagts fram som en motion till kommunfullmäktige av Anna Danielsson (M) och ska nu utredas innan det blir något beslut.

Verktyget som heter Tillgänglighets- och jämställdhetskartan har tagits fram av Winnet i Västra Götaland, ett nätverk för kvinnliga företagare, med stöd av statliga Tillväxtverket.

Enligt Danielsson används Jämställdhetskartan redan av 26 kommuner i södra och västra Sverige.

Den information som samlas in kan ställas i relation till fyra jämställdhetsmål: Jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av obetalt arbete samt upphörande av mäns våld mot kvinnor.

Följa utvecklingen

Danielsson menar att det här kan användas för att se hur jämställdhetsarbetet utvecklas, till exempel förbättra trygghetsfaktorer och tillgänglighet. Det ger också en möjlighet att jämföra Karlskoga med andra kommuner. Jämställdhetskartan innehåller även information om föreningsliv, affärsutbud och annat.

– Jag förutsätter att upprättandet av en Jämställdhetsstrategi just nu är under beredning. Den här motionen ger, om så beslutas, ett verktyg för att se hur jämställdheten är i ”verkligheten” samtidigt som den underlättar uppföljning av den årliga utvecklingen, skriver Danielsson i motionen.

Förslaget har lagts fram som en motion till kommunfullmäktige av Anna Danielsson (M) och ska nu utredas innan det blir något beslut.

Verktyget som heter Tillgänglighets- och jämställdhetskartan har tagits fram av Winnet i Västra Götaland, ett nätverk för kvinnliga företagare, med stöd av statliga Tillväxtverket.

Enligt Danielsson används Jämställdhetskartan redan av 26 kommuner i södra och västra Sverige.

Den information som samlas in kan ställas i relation till fyra jämställdhetsmål: Jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av obetalt arbete samt upphörande av mäns våld mot kvinnor.

Följa utvecklingen

Danielsson menar att det här kan användas för att se hur jämställdhetsarbetet utvecklas, till exempel förbättra trygghetsfaktorer och tillgänglighet. Det ger också en möjlighet att jämföra Karlskoga med andra kommuner. Jämställdhetskartan innehåller även information om föreningsliv, affärsutbud och annat.

– Jag förutsätter att upprättandet av en Jämställdhetsstrategi just nu är under beredning. Den här motionen ger, om så beslutas, ett verktyg för att se hur jämställdheten är i ”verkligheten” samtidigt som den underlättar uppföljning av den årliga utvecklingen, skriver Danielsson i motionen.