2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

E-nycklar inom hemvården

KARLSKOGA: Installeras nästa vecka

Brukare inom hemvården i Karlskoga kommun ska få elektroniska nycklar till sina hem. Låssystemet ska vara både säkrare och effektivare.

I dag använder sig hemtjänsten av vanliga nycklar för att komma in till brukarna. Inför varje pass tar personalen de nycklar som behövs och lämnar sedan tillbaka dem efter utförd insats. De har också mobiltelefoner som de använder för att planera sitt arbete och det är med telefonen som det elektroniska nyckelsystemet ska fungera.

Systemet fungerar så att en kod i mobiltelefonen låser upp dörren via en enhet som monteras på insidan. Koden ska inte gå att kopiera vilket gör systemet säkert. Det elektroniska nyckelsystemet medför inte någon kostnad för brukaren och det vanliga låssystemet kan användas som tidigare.

Nästa vecka ska installationen påbörjas och först på tur står ett hundratal brukare i östra området.

– Vi börjar där och sen ska vi utvärdera och se hur det har fungerat innan vi går vidare. Tanken är att bredda systemet nästa år så att alla får det då, säger Annica Lilja, områdeschef för vård och omsorg.

Hon förstår att det kan finnas oro inför denna förändring men menar att det här är ett naturligt steg i den digitala utvecklingen. Andra kommuner som infört liknande system har fått goda resultat och e-nyckeln ska också stärka brukarens trygghet.

– Till exempel om en brukare larmar så kan personalen åka dit direkt i stället för att behöva åka och hämta en nyckel först, säger Lilja.

Systemet ska också användas i kvalitetsarbetet. När dörren låses upp registreras besöket och personalen behöver inte göra några vidare inloggningar.

– På så vis kan vi mäta besöken och se vilka variationer som finns inom hemvården.

I dag använder sig hemtjänsten av vanliga nycklar för att komma in till brukarna. Inför varje pass tar personalen de nycklar som behövs och lämnar sedan tillbaka dem efter utförd insats. De har också mobiltelefoner som de använder för att planera sitt arbete och det är med telefonen som det elektroniska nyckelsystemet ska fungera.

Systemet fungerar så att en kod i mobiltelefonen låser upp dörren via en enhet som monteras på insidan. Koden ska inte gå att kopiera vilket gör systemet säkert. Det elektroniska nyckelsystemet medför inte någon kostnad för brukaren och det vanliga låssystemet kan användas som tidigare.

Nästa vecka ska installationen påbörjas och först på tur står ett hundratal brukare i östra området.

– Vi börjar där och sen ska vi utvärdera och se hur det har fungerat innan vi går vidare. Tanken är att bredda systemet nästa år så att alla får det då, säger Annica Lilja, områdeschef för vård och omsorg.

Hon förstår att det kan finnas oro inför denna förändring men menar att det här är ett naturligt steg i den digitala utvecklingen. Andra kommuner som infört liknande system har fått goda resultat och e-nyckeln ska också stärka brukarens trygghet.

– Till exempel om en brukare larmar så kan personalen åka dit direkt i stället för att behöva åka och hämta en nyckel först, säger Lilja.

Systemet ska också användas i kvalitetsarbetet. När dörren låses upp registreras besöket och personalen behöver inte göra några vidare inloggningar.

– På så vis kan vi mäta besöken och se vilka variationer som finns inom hemvården.