2016-02-24 17:06

2016-02-24 17:06

Positiva till fiskesatsningen

DEGERFORS: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nu ska det satsas på att utveckla fisket i Degerfors-Karlskoga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu kommunstyrelsen att anslå 25 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillgängliggöra och utveckla fiskeplatser kring sjöarna i Degerfors-Karlskoga genom skyltning, båtiläggningsplatser, vindskydd, grillplatser och dylikt.

Tanken är att Karlskoga kommun ska lägga 75 000 kronor och resterande upp till en miljon kronor, som satsningen beräknas kosta, går länsstyrelsen in och finansierar genom stöd till landsbygdsutveckling.

I området finns omkring hundra sjöar och här ser Visit Karlskoga-Degerfors utvecklingsmöjligheter som kan dra fler turister till trakten. Möten har hållits med markägare, fiskevårdsområdesföreningar, länsstyrelsen, Fortum samt representanter från kommunen och turistsidan.

Visionen är att satsningen kan ge fler jobb genom att man säljer fler fiskekort och gästnätter samt får hit turister som handlar, tankar, äter och roar sig i de båda kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu kommunstyrelsen att anslå 25 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillgängliggöra och utveckla fiskeplatser kring sjöarna i Degerfors-Karlskoga genom skyltning, båtiläggningsplatser, vindskydd, grillplatser och dylikt.

Tanken är att Karlskoga kommun ska lägga 75 000 kronor och resterande upp till en miljon kronor, som satsningen beräknas kosta, går länsstyrelsen in och finansierar genom stöd till landsbygdsutveckling.

I området finns omkring hundra sjöar och här ser Visit Karlskoga-Degerfors utvecklingsmöjligheter som kan dra fler turister till trakten. Möten har hållits med markägare, fiskevårdsområdesföreningar, länsstyrelsen, Fortum samt representanter från kommunen och turistsidan.

Visionen är att satsningen kan ge fler jobb genom att man säljer fler fiskekort och gästnätter samt får hit turister som handlar, tankar, äter och roar sig i de båda kommunerna.