2016-02-24 17:14

2016-02-24 17:14

P-förbud på Gjuterigatan

DEGERFORS

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu parkeringsförbud på västra sidan av Gjuterigatan.

Där finns på ena sidan företag och industrier medan det på västra sidan är villor. En del fordon har parkerats så att de blockerat ut- och infart vid villorna, varför man nu vill ha p-förbud där.

Där finns på ena sidan företag och industrier medan det på västra sidan är villor. En del fordon har parkerats så att de blockerat ut- och infart vid villorna, varför man nu vill ha p-förbud där.