2016-02-23 07:44

2016-02-23 07:44

Sänk till 30 km/tim

KARLSKOGA: Kvarteren runt Stråningstorpsskolan

Trafik

Kommunens trafikingenjör säger att kommunen har många trafiksäkerhetsprojekt kring kommunens skolor och att det är föräldrarnas trafikbeteende som är den verkliga faran.

Det där med trafiksäkerheten kring skolorna verkar skilja sig åt mellan de olika skolorna. I Stråningstorp är det 50 km/h i alla villakvarter vilket gör att barnen som är på väg till och från skolan alltså går eller cyklar på vägar där bilister kör väldigt fort. Även själva vägen som leder fram till skolan har 50 km/h och det finns många barn som måste korsa denna 50-väg för att ta sig till cykelbanan som leder fram till skolan.

Vi har även mycket busstrafik i området och vägen bussen kör har också 50 km/h. Körsbärsvägen, fortsättningen av Blockstensvägen är rak och lång och inbjuder till hastigheter som förmodligen är över 50 km/timmen.

På andra sidan busskrönet, i området som tillhör Aggerud har bussvägen bara 30 km/h. Bussvägen korsar också cykelbanor som barnen använder för att komma till och från skolan. Det finns skymda hörn där barnen inte syns.

I Stråningstorp borde hastigheten i villakvarteren och på vägen som leder fram till själva skolan sänkas till 30 km/h och så borde man fundera över lämpligheten att dra en busslinje över cykelbanor som leder till och från en skola.

Mamma till skolbarn i Stråningstorpsskolan

Kommunens trafikingenjör säger att kommunen har många trafiksäkerhetsprojekt kring kommunens skolor och att det är föräldrarnas trafikbeteende som är den verkliga faran.

Det där med trafiksäkerheten kring skolorna verkar skilja sig åt mellan de olika skolorna. I Stråningstorp är det 50 km/h i alla villakvarter vilket gör att barnen som är på väg till och från skolan alltså går eller cyklar på vägar där bilister kör väldigt fort. Även själva vägen som leder fram till skolan har 50 km/h och det finns många barn som måste korsa denna 50-väg för att ta sig till cykelbanan som leder fram till skolan.

Vi har även mycket busstrafik i området och vägen bussen kör har också 50 km/h. Körsbärsvägen, fortsättningen av Blockstensvägen är rak och lång och inbjuder till hastigheter som förmodligen är över 50 km/timmen.

På andra sidan busskrönet, i området som tillhör Aggerud har bussvägen bara 30 km/h. Bussvägen korsar också cykelbanor som barnen använder för att komma till och från skolan. Det finns skymda hörn där barnen inte syns.

I Stråningstorp borde hastigheten i villakvarteren och på vägen som leder fram till själva skolan sänkas till 30 km/h och så borde man fundera över lämpligheten att dra en busslinje över cykelbanor som leder till och från en skola.

Mamma till skolbarn i Stråningstorpsskolan