2016-02-23 18:45

2016-02-23 18:45

Positiva men inget beslut nu

DEGERFORS: Avtal om kollektivtrafik i arbetsutskottet

Positivt på alla vis, med 60 procents volymökning av kollektivtrafiken i länsdelen, ökade möjligheter till arbetspendling mellan Åtorp och Degerfors samt busslinje på Kosia. Men vissa saker måste redas ut innan beslut om medfinansiering.

Region Örebro läns förslag till kollektivtrafik för västra länsdelen är något kommunstyrelsens arbetsutskott i Degerfors är positiva till, men beslutet om medfinansiering föreslår man att kommunstyrelsen avvaktar med en stund till.

Man vill avvakta ett slutgiltigt förslag på linjedragning och tidtabell för linjelagda skolskjutsar. Trafikeringsförslaget bygger ju på att integrera skolskjutsar i ordinarie kollektivtrafik. Det har tidigare genomförts i övriga delar av länet och nu är det västra länsdelens tur.

Vidare vill man innan beslut få garantier på att Trafikverket åtar sig att genomföra nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet, exempelvis Kosia och väg 243 mot Åtorp, likaväl som kommunerna ska göra det på kommunala nätet.

Slutligen vill man också i avtalstexten få med att förändringar i trafikens omfattning under avtalsperiod ska ske i samråd med kommunen.

– Vi hade hoppats att allt skulle vara klart nu, men nu ser vi inte den möjligheten i mars månad. Vi planerar en träff med länstrafiken i mitten på april tillsammans med Karlskoga kommun, för trafiken ska genomföras där också och vi samarbetar mycket med Kosia och linje 502 mellan Degerfors och Karlskoga. Då hoppas vi på ett någorlunda klart förslag, säger Sören Hedberg, kollektivtrafikansvarig i Degerfors kommun.

Elever får gå

En del saker har dykt upp längs vägen, som att linjetrafiken inte kommer att angöra Stora Vallaskolan. Kommunen har sökt och fått statsbidrag för att iordningställa hållplatser vid Bruksskolan samt vid Stora Vallaskolan, men nu inväntar man besked.

– De har förslag på att eleverna ska kunna gå av vid Medborgarplatsen, eller vid Talldungen vid Nya Brogatan där de har 600-700 meter gång- och cykelväg till skolan. Även i andra kommuner har högstadieelever ett visst avstånd från busshållplats till skolan, säger Hedberg.

Men hur tas det emot med tanke på att det blev rabalder då bussen till gymnasieskolan drogs in?

– Det handlar inte om att det inte är bra för alla att röra på sig, men man vill att det ska vara smidigt för elever från Karlskoga att gå gymnasieprogram i Degerfors och då är det väsentligt med buss nära skolan, säger Hedberg.

Hur mycket Degerfors kommun ska satsa i kronor är inte helt klart.

– Det är en anledning till att vi vill ha slutgiltigt förslag. Första året betalar in allt vi eventuellt sparar på skolskjutsar plus kostnaden för skolkort, sen trappas det ned till sjätte året, då vi endast betalar för skolkorten.

– Vi har gjort bedömningen att det ska bli lägre kostnad för kommunen och så får vi mycket mer trafik för invånarna. Det är den största vinsten i det här tycker jag, säger Hedberg.

Förslaget innebär, som vi berättat förut, några nya turer som linje 505 från Hällefors via Karlskoga och Degerfors till Laxå med sex dubbelturer per dag. På Kosia blir det en ny linje med åtta dubbelturer och mellan Karlskoga och Örebro 25 nya turer på dygnets pendlartid, liksom en buss i kvarten mellan Karlskoga och Degerfors.

– Vi är oerhört positiva till hela paketet, säger Hedberg.

Region Örebro läns förslag till kollektivtrafik för västra länsdelen är något kommunstyrelsens arbetsutskott i Degerfors är positiva till, men beslutet om medfinansiering föreslår man att kommunstyrelsen avvaktar med en stund till.

Man vill avvakta ett slutgiltigt förslag på linjedragning och tidtabell för linjelagda skolskjutsar. Trafikeringsförslaget bygger ju på att integrera skolskjutsar i ordinarie kollektivtrafik. Det har tidigare genomförts i övriga delar av länet och nu är det västra länsdelens tur.

Vidare vill man innan beslut få garantier på att Trafikverket åtar sig att genomföra nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet, exempelvis Kosia och väg 243 mot Åtorp, likaväl som kommunerna ska göra det på kommunala nätet.

Slutligen vill man också i avtalstexten få med att förändringar i trafikens omfattning under avtalsperiod ska ske i samråd med kommunen.

– Vi hade hoppats att allt skulle vara klart nu, men nu ser vi inte den möjligheten i mars månad. Vi planerar en träff med länstrafiken i mitten på april tillsammans med Karlskoga kommun, för trafiken ska genomföras där också och vi samarbetar mycket med Kosia och linje 502 mellan Degerfors och Karlskoga. Då hoppas vi på ett någorlunda klart förslag, säger Sören Hedberg, kollektivtrafikansvarig i Degerfors kommun.

Elever får gå

En del saker har dykt upp längs vägen, som att linjetrafiken inte kommer att angöra Stora Vallaskolan. Kommunen har sökt och fått statsbidrag för att iordningställa hållplatser vid Bruksskolan samt vid Stora Vallaskolan, men nu inväntar man besked.

– De har förslag på att eleverna ska kunna gå av vid Medborgarplatsen, eller vid Talldungen vid Nya Brogatan där de har 600-700 meter gång- och cykelväg till skolan. Även i andra kommuner har högstadieelever ett visst avstånd från busshållplats till skolan, säger Hedberg.

Men hur tas det emot med tanke på att det blev rabalder då bussen till gymnasieskolan drogs in?

– Det handlar inte om att det inte är bra för alla att röra på sig, men man vill att det ska vara smidigt för elever från Karlskoga att gå gymnasieprogram i Degerfors och då är det väsentligt med buss nära skolan, säger Hedberg.

Hur mycket Degerfors kommun ska satsa i kronor är inte helt klart.

– Det är en anledning till att vi vill ha slutgiltigt förslag. Första året betalar in allt vi eventuellt sparar på skolskjutsar plus kostnaden för skolkort, sen trappas det ned till sjätte året, då vi endast betalar för skolkorten.

– Vi har gjort bedömningen att det ska bli lägre kostnad för kommunen och så får vi mycket mer trafik för invånarna. Det är den största vinsten i det här tycker jag, säger Hedberg.

Förslaget innebär, som vi berättat förut, några nya turer som linje 505 från Hällefors via Karlskoga och Degerfors till Laxå med sex dubbelturer per dag. På Kosia blir det en ny linje med åtta dubbelturer och mellan Karlskoga och Örebro 25 nya turer på dygnets pendlartid, liksom en buss i kvarten mellan Karlskoga och Degerfors.

– Vi är oerhört positiva till hela paketet, säger Hedberg.