2016-02-23 20:31

2016-02-23 20:31

Kommunfullmäktige sa nej till syskonförtur

KARLSKOGA: Förtur för syskon skulle strida mot närhetsprincipen enligt skollagen menar politikerna

Ett medborgarförslag om att tillämpa syskonförtur vid skolplaceringen ledde till en lång debatt i kommunfullmäktige på tisdagen. Och någon syskonförtur är inte aktuell i Karlskoga.

Ett föräldrapar lämnade våren 2014 in ett medborgarförslag om att kommunen borde tillämpa syskonförtur till grundskolan. Familjen hade själv fått sina barn placerade på olika skolor mot sin vilja.

Förslaget har gått igenom både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen där alla partier varit överens om att syskonförtur vore bra men att det inte går att införa då det skulle strida mot skollagen där närhetsprincipen går före. Därför avslås medborgarförslaget, och det var alla överens om.

Lagstiftning

– Här är lagstiftningen tydlig. I de fall där fler barn vill ha plats på en skola än det finns utrymme så är det närhetsprincipen som avgör, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Partierna var däremot inte överens om ett förslag från Jonas Bergman Wallin (M) att på ett kreativt sätt undersöka om det går att kombinera närhetsprincipen med syskonförtur.

Bergman Wallin hänvisade bland annat till några kommuner, däribland Stockholm, där syskonförtur tillämpas trots regelverket.

Bergman Wallin menade att gränserna för Karlskogas skolområden hela tiden flyttas och ifrågasatte varför inte kommunens anpassar organisationen.

Enskilda föräldrar

– Enskilda föräldrar har oerhört mycket svårare att ändra sin organisation, säger Bergman Wallin.

Bergman Wallin fick med sig hela oppositionen bakom sitt förslag och Bengt Eklund (KD) la även ett tilläggsförslag om att undersöka om Karlskoga kan göra på samma sätt som de kommuner som tillämpar syskonförtur.

Majoriteten i kommunfullmäktige – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna – höll dock inte med.

– Mellan 99 och 100 procent av barnen har fått den plats som föräldrarna önskar. I de omplaceringsärenden som överklagats till förvaltningsrätten de senaste tre åren har kommunen fått rätt i samtliga fall i förhållande till skollagens skrivning, säger Yvonne Nilsson.

Huvudregel

Många kände sig manade att delta i debatten. Bland annat framhöll Ola Karlsson (M) att skollagens huvudregel är att eleverna ska placeras i den skola som föräldrarna önskar och ifrågasatte att det följs i Karlskoga.

– Val av skola existerar inte i praktiken i Karlskoga, säger Karlsson.

Karlsson hävdade också att barn- och utbildningsförvaltningens personal vilseleder föräldrar som vill välja skola åt sina barn. Ett uttalande som möttes av skarpa reaktioner från Stig Ryhed (L) och Maria Nyberg (V) men som Karlsson ändå stod fast vid.

– Det är oschysst att anklaga förvaltningens personal för att inte tala sanning när de inte är här och kan försvara sig, säger Nyberg.

Ett föräldrapar lämnade våren 2014 in ett medborgarförslag om att kommunen borde tillämpa syskonförtur till grundskolan. Familjen hade själv fått sina barn placerade på olika skolor mot sin vilja.

Förslaget har gått igenom både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen där alla partier varit överens om att syskonförtur vore bra men att det inte går att införa då det skulle strida mot skollagen där närhetsprincipen går före. Därför avslås medborgarförslaget, och det var alla överens om.

Lagstiftning

– Här är lagstiftningen tydlig. I de fall där fler barn vill ha plats på en skola än det finns utrymme så är det närhetsprincipen som avgör, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Partierna var däremot inte överens om ett förslag från Jonas Bergman Wallin (M) att på ett kreativt sätt undersöka om det går att kombinera närhetsprincipen med syskonförtur.

Bergman Wallin hänvisade bland annat till några kommuner, däribland Stockholm, där syskonförtur tillämpas trots regelverket.

Bergman Wallin menade att gränserna för Karlskogas skolområden hela tiden flyttas och ifrågasatte varför inte kommunens anpassar organisationen.

Enskilda föräldrar

– Enskilda föräldrar har oerhört mycket svårare att ändra sin organisation, säger Bergman Wallin.

Bergman Wallin fick med sig hela oppositionen bakom sitt förslag och Bengt Eklund (KD) la även ett tilläggsförslag om att undersöka om Karlskoga kan göra på samma sätt som de kommuner som tillämpar syskonförtur.

Majoriteten i kommunfullmäktige – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna – höll dock inte med.

– Mellan 99 och 100 procent av barnen har fått den plats som föräldrarna önskar. I de omplaceringsärenden som överklagats till förvaltningsrätten de senaste tre åren har kommunen fått rätt i samtliga fall i förhållande till skollagens skrivning, säger Yvonne Nilsson.

Huvudregel

Många kände sig manade att delta i debatten. Bland annat framhöll Ola Karlsson (M) att skollagens huvudregel är att eleverna ska placeras i den skola som föräldrarna önskar och ifrågasatte att det följs i Karlskoga.

– Val av skola existerar inte i praktiken i Karlskoga, säger Karlsson.

Karlsson hävdade också att barn- och utbildningsförvaltningens personal vilseleder föräldrar som vill välja skola åt sina barn. Ett uttalande som möttes av skarpa reaktioner från Stig Ryhed (L) och Maria Nyberg (V) men som Karlsson ändå stod fast vid.

– Det är oschysst att anklaga förvaltningens personal för att inte tala sanning när de inte är här och kan försvara sig, säger Nyberg.