2016-02-23 16:12

2016-02-23 16:12

Högre än snittet

PENSION

Det är långtifrån alla som väntar till 65-årsdagen med att ta ut sin pension. I Degerfors valde 58 personer som fyllt 61 men inte 65 år att ta ut sin ålderspension. Det motsvarar 46 procent av antalet ålderspensionärer och är högre än rikssnittet.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt statistiken på uppgifter från Pensionsmyndigheten. Rikssnittet ligger på 38 procent. Så stor andel började ta ut ålderspension före 65 års ålder under 2015 och dessa 38 procent motsvarar 47 389 personer av totalt 123 756 personer.

För Degerfors del är motsvarande siffror 58 personer av 127 vilket motsvarar 46 procent eller åtta procentenheter högre än rikssnittet.

Även i Karlskoga ligger snittet högre än i riket. Där tog 166 personer som fyllt 61 år men inte 65 ut sin ålderspension och det motsvarar en andel på 42 procent eftersom Pensionsmyndigheten i december i fjol kunde räkna in 399 karlskogabor som börjat ta ut ålderspension.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren säger till Nyhetsbyrån Siren att han ser två till synes motstridiga tendenser i statistiken:

– Det är en ökande trend att fler tar ut pensionen tidigt, men det finns även en ökande trend att fler tar ut den senare. 65-årsnormen minskar och nettoeffekten blir en svag lutning åt att fler tar ut tidigare, säger Ole Settergren.

Det framgår också att Pensionsmyndigheten stödjer Pensionsåldersutredningens förslag att pensionsåldern ska höjas och det inkluderar även att första uttagsåldern höjs från 61 till 63 år.

Siffrorna visar också att män (40 procent) var något mer benägna än kvinnor (37 procent) att ta ut ålderspension före 65 års ålder.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt statistiken på uppgifter från Pensionsmyndigheten. Rikssnittet ligger på 38 procent. Så stor andel började ta ut ålderspension före 65 års ålder under 2015 och dessa 38 procent motsvarar 47 389 personer av totalt 123 756 personer.

För Degerfors del är motsvarande siffror 58 personer av 127 vilket motsvarar 46 procent eller åtta procentenheter högre än rikssnittet.

Även i Karlskoga ligger snittet högre än i riket. Där tog 166 personer som fyllt 61 år men inte 65 ut sin ålderspension och det motsvarar en andel på 42 procent eftersom Pensionsmyndigheten i december i fjol kunde räkna in 399 karlskogabor som börjat ta ut ålderspension.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren säger till Nyhetsbyrån Siren att han ser två till synes motstridiga tendenser i statistiken:

– Det är en ökande trend att fler tar ut pensionen tidigt, men det finns även en ökande trend att fler tar ut den senare. 65-årsnormen minskar och nettoeffekten blir en svag lutning åt att fler tar ut tidigare, säger Ole Settergren.

Det framgår också att Pensionsmyndigheten stödjer Pensionsåldersutredningens förslag att pensionsåldern ska höjas och det inkluderar även att första uttagsåldern höjs från 61 till 63 år.

Siffrorna visar också att män (40 procent) var något mer benägna än kvinnor (37 procent) att ta ut ålderspension före 65 års ålder.