2016-02-23 21:38

2016-02-23 21:38

Får kritik efter kränkningar på skola

KARLSKOGA: Skolinspektionen upptäckte elev med mycket stor frånvaro vid regelbunden tillsyn av skolorna i Karlskoga

Karlskoga kommun får skarp kritik av Skolinspektionen för hanteringen av en elev som utsatts för kränkning på en högstadieskola.

Skolinspektionen har själv lyft ärendet som upptäcktes i samband med en regelbunden tillsyn under hösten 2015. Där framkom det att flera elever hade lång och omfattande frånvaro på den aktuella högstadieskolan.

En elev på en av Karlskogas högstadieskolor utsattes för både fysiska och verbala kränkningar av andra elever. Kränkningarna ledde till att eleven slutade gå till skolan med mycket stor frånvaro som följd.

Av Skolinspektionens utredning framgår det att elevens första termin på skolan fungerade bra men på vårterminen kontaktade en förälder elevhälsan och berättade om kränkningarna och att de gjorde det svårt för barnet att gå till skolan.

Efter samtal med de elever som stod för kränkningarna, och deras föräldrar, minskade de fysiska kränkningarna men inte de verbala.

Eleven fick i stället hemundervisning men mådde då för dåligt för att kunna ta till sig undervisningen.

Redovisar inga beslut

Skolinspektionen konstaterar att Karlskoga kommun trots förfrågan inte redovisat några beslut om enskild undervisning för eleven. Varken kommunen eller rektorn har heller redovisat någon övergripande utredning varför eleven inte fullgör sin skolplikt och brister därmed i sitt utredningsansvar.

Kommunen måste nu se till att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses samt motverka kränkningarna. Åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast 11 mars 2016.

Vid ett försök att återvända till skolan kände sig eleven även kränkt av personal i samband med kunskapsförhör inför klassen.

Den kränkning som eleven upplevt ifrågasätts inte men Skolinspektionen anser inte att det är en kränkning enligt skollagen. Enligt kommunens svar missbedömdes situationen och personalen i fråga har bett om ursäkt för det som inträffade.

Skolinspektionen har själv lyft ärendet som upptäcktes i samband med en regelbunden tillsyn under hösten 2015. Där framkom det att flera elever hade lång och omfattande frånvaro på den aktuella högstadieskolan.

En elev på en av Karlskogas högstadieskolor utsattes för både fysiska och verbala kränkningar av andra elever. Kränkningarna ledde till att eleven slutade gå till skolan med mycket stor frånvaro som följd.

Av Skolinspektionens utredning framgår det att elevens första termin på skolan fungerade bra men på vårterminen kontaktade en förälder elevhälsan och berättade om kränkningarna och att de gjorde det svårt för barnet att gå till skolan.

Efter samtal med de elever som stod för kränkningarna, och deras föräldrar, minskade de fysiska kränkningarna men inte de verbala.

Eleven fick i stället hemundervisning men mådde då för dåligt för att kunna ta till sig undervisningen.

Redovisar inga beslut

Skolinspektionen konstaterar att Karlskoga kommun trots förfrågan inte redovisat några beslut om enskild undervisning för eleven. Varken kommunen eller rektorn har heller redovisat någon övergripande utredning varför eleven inte fullgör sin skolplikt och brister därmed i sitt utredningsansvar.

Kommunen måste nu se till att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses samt motverka kränkningarna. Åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast 11 mars 2016.

Vid ett försök att återvända till skolan kände sig eleven även kränkt av personal i samband med kunskapsförhör inför klassen.

Den kränkning som eleven upplevt ifrågasätts inte men Skolinspektionen anser inte att det är en kränkning enligt skollagen. Enligt kommunens svar missbedömdes situationen och personalen i fråga har bett om ursäkt för det som inträffade.