2016-02-22 17:38

2016-02-22 17:38

Frias för hets mot folkgrupp

LÄNET: Lärare skrev inlägg på sin Facebooksida

En lärare i västra länsdelen har av Örebro tingsrätt frikänts från misstankarna om hets mot folkgrupp.

Mannen, som är i 40-årsåldern, har inte förnekat att han skrivit ”Smörja in deras muslimlemmar med smält gristalg och svåle. Sen får de smaka det glödgade gallret...Bra sätt o få tungomålet att lossna o göra dig av med terrorister” på sin Facebooksida någon gång under februari månad i fjol.

Men han bestrider brott av bland annat följande skäl: Uttalandet har inte spritts på sånt sätt som krävs för straffbarhet och han har under alla omständigheter saknat uppsåt att uttrycka missaktning för annan folkgrupp.

Tingsrätten finner dock att mannens närmare 100 vänner på Facebook har kunnat läsa meddelandet och det är att anse som spritt i straffbestämmelsens betydelse. Tingsrätten slår också fast att mannen spritt uttalandet uppsåtligen. Men, fortsätter tingsrätten, uttalandet ska bedömas i sitt sammanhang. Tingsrätten finner det heller inte osannolikt att inlägg tagits bort och saknas i det material tingsrätten tagit del av. Tingsrätten skriver även att ordalydelsen är sådan att den kan ha gjorts i det sammanhang och med det syfte som mannen gjort gällande. Därför anser Örebro tingsrätt att uttalandet inte ”utgjort ett straffbart uttryck för missaktning för personer med muslimsk trosbekännelse eller att detta varit/.../ syfte” Åtalet ska således ogillas. Åklagaren har fram till 14 mars på sig att överklaga domen till Göta hovrätt.

Mannen, som är i 40-årsåldern, har inte förnekat att han skrivit ”Smörja in deras muslimlemmar med smält gristalg och svåle. Sen får de smaka det glödgade gallret...Bra sätt o få tungomålet att lossna o göra dig av med terrorister” på sin Facebooksida någon gång under februari månad i fjol.

Men han bestrider brott av bland annat följande skäl: Uttalandet har inte spritts på sånt sätt som krävs för straffbarhet och han har under alla omständigheter saknat uppsåt att uttrycka missaktning för annan folkgrupp.

Tingsrätten finner dock att mannens närmare 100 vänner på Facebook har kunnat läsa meddelandet och det är att anse som spritt i straffbestämmelsens betydelse. Tingsrätten slår också fast att mannen spritt uttalandet uppsåtligen. Men, fortsätter tingsrätten, uttalandet ska bedömas i sitt sammanhang. Tingsrätten finner det heller inte osannolikt att inlägg tagits bort och saknas i det material tingsrätten tagit del av. Tingsrätten skriver även att ordalydelsen är sådan att den kan ha gjorts i det sammanhang och med det syfte som mannen gjort gällande. Därför anser Örebro tingsrätt att uttalandet inte ”utgjort ett straffbart uttryck för missaktning för personer med muslimsk trosbekännelse eller att detta varit/.../ syfte” Åtalet ska således ogillas. Åklagaren har fram till 14 mars på sig att överklaga domen till Göta hovrätt.