2016-02-22 16:29

2016-02-22 16:29

Behövs inte längre

KARLSKOGA: Evakueringsboende stängs

Migrationsverkets minskade behov av evakueringsplatser leder till att verksamheten i Knapped läggs ner.

Evakueringsboendet vid Knapped ska avvecklas. Det beskedet har de anställda nåtts av efter att Migrationsverket på en direkt fråga förklarat att man som läget ser ut just nu inte kommer att behöva några av de evakueringsplatser som finns på boendet.

De som jobbar på Knapped är i tjänst utan placering fram till och med 28 februari. De ska erbjudas introduktionspass inom andra verksamheter.

Skulle Migrationsverkets behov av evakueringsplatser i Knapped öka före sista februari sätts verksamheten i gång igen.

Evakueringsboendet vid Knapped ska avvecklas. Det beskedet har de anställda nåtts av efter att Migrationsverket på en direkt fråga förklarat att man som läget ser ut just nu inte kommer att behöva några av de evakueringsplatser som finns på boendet.

De som jobbar på Knapped är i tjänst utan placering fram till och med 28 februari. De ska erbjudas introduktionspass inom andra verksamheter.

Skulle Migrationsverkets behov av evakueringsplatser i Knapped öka före sista februari sätts verksamheten i gång igen.