2016-02-21 16:09

2016-02-21 16:09

Vill se fler investeringar

ÖREBRO LÄN: Region Örebro län uppmanar trafikverket

Just nu arbetar Trafikverket med att planera landets infrastruktur för perioden fram till år 2029. Region Örebro län har tagit fram flera förslag om hur arbetet med infrastrukturinvesteringar kan förbättras.

Region Örebro län anser att Trafikverkets regionala nivå ska få befogenhet att fatta beslut om investeringar upp till 100 miljoner kronor.

– Idag fattas allt för många av infrastrukturbesluten på nationell nivå, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.

Beslut om infrastrukturåtgärder föregås av den så kallade fyrstegsprincipen.

Tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Idag kan dock regionala infrastrukturpengar inte användas i de två första stegen, det här vill Region Örebro län ändra på.

– Våra pengar måste kunna göra nytta i hela kedjan, inte bara när spaden ska sättas i backen, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Idag prioriteras infrastrukturåtgärder inte efter vilka mål som transportpolitiken har.

Region Örebro län menar att de politiska ambitionerna behöver väga tyngre än statistiska prognoser när beslut fattas om framtidens infrastruktur.

Många av investeringarna i järnvägen går idag till underhåll.

Men eftersom järnvägarna i regionen lider av kapacitetsbrist är också behovet av nyinvesteringar stort.

Två konkreta exempel på investeringsbehov inom järnvägen är en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm och dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön.

Region Örebro län anser att Trafikverkets regionala nivå ska få befogenhet att fatta beslut om investeringar upp till 100 miljoner kronor.

– Idag fattas allt för många av infrastrukturbesluten på nationell nivå, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.

Beslut om infrastrukturåtgärder föregås av den så kallade fyrstegsprincipen.

Tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Idag kan dock regionala infrastrukturpengar inte användas i de två första stegen, det här vill Region Örebro län ändra på.

– Våra pengar måste kunna göra nytta i hela kedjan, inte bara när spaden ska sättas i backen, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Idag prioriteras infrastrukturåtgärder inte efter vilka mål som transportpolitiken har.

Region Örebro län menar att de politiska ambitionerna behöver väga tyngre än statistiska prognoser när beslut fattas om framtidens infrastruktur.

Många av investeringarna i järnvägen går idag till underhåll.

Men eftersom järnvägarna i regionen lider av kapacitetsbrist är också behovet av nyinvesteringar stort.

Två konkreta exempel på investeringsbehov inom järnvägen är en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm och dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön.

  • Anders Persson