2016-02-21 16:05

2016-02-21 16:06

Trafikproblem kring skolorna kvarstår

KARLSKOGA: Trots flera åtgärder med trafiksäkerhet kring skolorna så kvarstår trafikproblemen

Karlskoga kommun har gjort många trafiksäkerhetsprojekt kring kommunens skolor och fler är på väg, men det hjälper inte. Agnetha Köhler, trafikingenjör på Karlskoga kommun säger att kommunen gör det de kan.
– Men föräldrarna måste lära sig vad trafikskyltarna betyder.

I veckan har Agnetha Köhler informerat nämnderna om vad som behövs göras kring skolorna i kommunen och flera stora trafiksäkerhetsprojekt är på gång.

– Men då ska man veta att vi gjort jättemycket redan.

Hon radar upp projekt efter projekt.

– Vi har separerade gång- och cykelvägar så att elever tar sig fram säkert till skolan. På många håll har det under vintern plogats snödrivor på trottoarerna så att barn fått gått i vägen. Det har vi nästen helt byggt bort.

Hon berättar om speciella platser där föräldrar kan släppa av och på sina barn.

– Men fortfarande ringer rektorer hit och säger att det inte trafiksäkert på skolorna.

Den stora orsaken är föräldrarna.

– Vi har platser där man släpper av och på. Det finns platser där föräldrar får stå i tio minuter. Men många föräldrar struntar i det. De ska åka så nära skolan som möjligt. I stället för att stå där man ska, men då får barnen gå lite längre.

Hon berättar att skyltningen runt skolorna är bra, men det hjälper inte. Föräldrar stannar längre än tio minuter och det gör att andra bilar får stanna ute vid gatan. En del stannar vid grönytor där inte bilar får stanna.

– Vet man med sig att man blir kvar längre än tio minuter så får man parkera vid stora parkeringen. Föräldrarna har ju körkort och då måste de ha lärt sig trafikskyltar.

Att föräldrarna kan trafikskyltarna märks när kommunens trafikövervakare besöker skolorna.

– Då följer de alla regler. Det här problemet fanns inte förr när barnen gick eller cyklade till skolan.

Hon ska se över alla skolor, men det stora projektet blir vid Bregårdsskolan.

– Redan i dag har vi gjort mycket där, men det räcker inte. Vid vägarna Karlavägen och Gymnasistgatan kommer det ske stora projekt. Där gatorna möts är det en 90 graders kurva som inte är bra. Där har det redan skett en olycka som dess bättre gick bra.

Sedan ska kommunens trafikinformatör göra i ordning ett material som skolan ska ge till föräldrarna om vilka regler det är som gäller runt skolorna.

I veckan har Agnetha Köhler informerat nämnderna om vad som behövs göras kring skolorna i kommunen och flera stora trafiksäkerhetsprojekt är på gång.

– Men då ska man veta att vi gjort jättemycket redan.

Hon radar upp projekt efter projekt.

– Vi har separerade gång- och cykelvägar så att elever tar sig fram säkert till skolan. På många håll har det under vintern plogats snödrivor på trottoarerna så att barn fått gått i vägen. Det har vi nästen helt byggt bort.

Hon berättar om speciella platser där föräldrar kan släppa av och på sina barn.

– Men fortfarande ringer rektorer hit och säger att det inte trafiksäkert på skolorna.

Den stora orsaken är föräldrarna.

– Vi har platser där man släpper av och på. Det finns platser där föräldrar får stå i tio minuter. Men många föräldrar struntar i det. De ska åka så nära skolan som möjligt. I stället för att stå där man ska, men då får barnen gå lite längre.

Hon berättar att skyltningen runt skolorna är bra, men det hjälper inte. Föräldrar stannar längre än tio minuter och det gör att andra bilar får stanna ute vid gatan. En del stannar vid grönytor där inte bilar får stanna.

– Vet man med sig att man blir kvar längre än tio minuter så får man parkera vid stora parkeringen. Föräldrarna har ju körkort och då måste de ha lärt sig trafikskyltar.

Att föräldrarna kan trafikskyltarna märks när kommunens trafikövervakare besöker skolorna.

– Då följer de alla regler. Det här problemet fanns inte förr när barnen gick eller cyklade till skolan.

Hon ska se över alla skolor, men det stora projektet blir vid Bregårdsskolan.

– Redan i dag har vi gjort mycket där, men det räcker inte. Vid vägarna Karlavägen och Gymnasistgatan kommer det ske stora projekt. Där gatorna möts är det en 90 graders kurva som inte är bra. Där har det redan skett en olycka som dess bättre gick bra.

Sedan ska kommunens trafikinformatör göra i ordning ett material som skolan ska ge till föräldrarna om vilka regler det är som gäller runt skolorna.

  • Anders Persson