2016-02-21 12:00

2016-02-21 12:00

"Äldre vill inte ställas i kö"

KARLSKOGA: PRO Södra vill ha tillbaka biståndsbedömningen

Kö. Äldre vill inte ställa sig i kö för att för att de ska få en anpassad lägenhet. Det kan PRO Karlskoga Södra konstatera och man vill nu ha tillbaka biståndsbedömningen till socialen.

– Vi ska ta upp det här tillsammans med de andra PRO-föreningarna i Karlskoga som är fyra till antalet, säger PRO Karlskoga Södras ordförande Roy Olsson.

PRO Karlskoga Södra ska nu försöka få någon från bostadsdepartementet att komma till Karlskoga och prata om biståndsbedömningen som tagits bort från socialförvaltningen.

Tar strid tillsammans

– Vi ska ta upp den här frågan tillsammans med de andra PRO-föreningarna och ta hit någon från bostadsdepartementet, säger Roy Olsson. Vi tänker också ta upp det direkt med socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson. Från PRO:s sida vill vi ha tillbaka biståndsbedömningen som fanns tidigare.

Inte bra med kö

Roy Olsson ser det inte som ett bra sätt att äldre ska ställa sig i kö för att få en anpassad bostad. Speciellt med tanke på att det inte finns några lägenheter i Karlskoga i dag.

– Biståndsbedömningen togs bort och las över på bostadsbolagen, i det här fallet Karlskogahem, förklarar Roy Olsson och forstätter:

– Men på Karlskogahem kan de inte göra några biståndsbedömningar, utan det måste tas tillbaka till socialförvaltningen. När de här ändringarna gjordes fanns det många lägenheter i Karlskoga och så är det inte i dag.

PRO Karlskoga Södra ska nu försöka få någon från bostadsdepartementet att komma till Karlskoga och prata om biståndsbedömningen som tagits bort från socialförvaltningen.

Tar strid tillsammans

– Vi ska ta upp den här frågan tillsammans med de andra PRO-föreningarna och ta hit någon från bostadsdepartementet, säger Roy Olsson. Vi tänker också ta upp det direkt med socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson. Från PRO:s sida vill vi ha tillbaka biståndsbedömningen som fanns tidigare.

Inte bra med kö

Roy Olsson ser det inte som ett bra sätt att äldre ska ställa sig i kö för att få en anpassad bostad. Speciellt med tanke på att det inte finns några lägenheter i Karlskoga i dag.

– Biståndsbedömningen togs bort och las över på bostadsbolagen, i det här fallet Karlskogahem, förklarar Roy Olsson och forstätter:

– Men på Karlskogahem kan de inte göra några biståndsbedömningar, utan det måste tas tillbaka till socialförvaltningen. När de här ändringarna gjordes fanns det många lägenheter i Karlskoga och så är det inte i dag.