2016-02-20 06:00

2016-02-20 06:00

"Positivt för Karlskoga"

KARLSKOGA: Finns flera förfrågningar om etableringar i Karlskoga

En representant för en hotellkedja har nyligen varit i Karlskoga för att höra sig för vilka möjligheter som finns för att eventuellt bygga ett hotell.
– Senaste månaden har det varit flera intressenter här från fastighetsbolag och handelsaktörer och sonderat terrängen, säger Bosse Björk.

Har Karlskoga nu blivit så intressant att företag av olika slag söker sig hit? Så kan det vara då Karlskoga den senaste månaden besökt av flera representanter från olika bolag. Blickarna har riktats främst mot centrum och ner mot Skolgärdet.

Intressenter

– Vi har haft besök av en representant från en hotellkedja och vi har lyssnat på vad de har för syn på Karlskoga, säger Bosse Björk. Hotellkedjan hade förstått att vi hade ont om hotellrum i Karlskoga och nu var man här för att sondera terrängen. Några beslut har dock inte fattats, men det kan komma i ett senare skede.

Fastighetsägare

Bosse Björk säger vidare att generellt kommer det företagsetablerar till Karlskoga för att lyssna på vilka strategiska lägen kommunen har.

– Den senaste månaden har vi haft flera besök av företagsetablerare, både när det gäller fastighetsägare och handelsaktörer, säger Bosse Björk. Det man är intresserad av är centrumnära och ner mot Skolgärdet.

Lägenhetsbehov

När det gäller fastighetsägare är det både som vill köpa eller bygga för att få ett bestånd i Karlskoga.

– Som jag ser det finns det ett behov av bostäder i Karlskoga de närmaste åren, säger Bosse Björk. Vi ser det som positivt att man väljer att åka till Karlskoga för att se hur det ser ut här och lyssna in vad kommunen har att säga.

Centrumstråket

Torget i ena änden och Skolgärdet i den andra änden, det är början och slutet på det planerade centrumstråket.

– Där emellan vi Katrinedal ska det byggas det som är centrumstråket, säger Bosse Björk. Många betraktar Katrinedal där skolan låg som en park, men det är det inte. Ner mot järnvägen är det tänkt att det ska finnas parkeringar och kommunen har köpt in vissa fastigheter när priserna varit det rätta.

Bosse Björk ser också möjligheten att det kan bli flera hundra lägenheter längs stråket, beroende på hur man bygger.

– De senaste tre åren har invånarantalet ökat i Karlskoga och fler skulle kunna flytta in bara det fanns lägenheter, säger Bosse Björk. Ska det flytta in hundra personer varje år, så är det uteslutande nyproduktion som gäller då det idag inte finns några lägenheter. Vi behöver 30-40 lägenheter per år för att möta en invånarökning och växa.

Går att blanda

Björk tror att går att blanda både lägenheter och handelslokaler längs centrumstråket och uppger att det finns intressenter som tittar på det.

– Vi har några aktörer som är intresserade av både lokaler för handel och lägenheter, säger Bosse Björk. Vi får se hur det faller ut. Det som är jättebra är att folk söker hit för att ta reda på vad det finns för möjligheter och vilka förväntningar vi har.

Har Karlskoga nu blivit så intressant att företag av olika slag söker sig hit? Så kan det vara då Karlskoga den senaste månaden besökt av flera representanter från olika bolag. Blickarna har riktats främst mot centrum och ner mot Skolgärdet.

Intressenter

– Vi har haft besök av en representant från en hotellkedja och vi har lyssnat på vad de har för syn på Karlskoga, säger Bosse Björk. Hotellkedjan hade förstått att vi hade ont om hotellrum i Karlskoga och nu var man här för att sondera terrängen. Några beslut har dock inte fattats, men det kan komma i ett senare skede.

Fastighetsägare

Bosse Björk säger vidare att generellt kommer det företagsetablerar till Karlskoga för att lyssna på vilka strategiska lägen kommunen har.

– Den senaste månaden har vi haft flera besök av företagsetablerare, både när det gäller fastighetsägare och handelsaktörer, säger Bosse Björk. Det man är intresserad av är centrumnära och ner mot Skolgärdet.

Lägenhetsbehov

När det gäller fastighetsägare är det både som vill köpa eller bygga för att få ett bestånd i Karlskoga.

– Som jag ser det finns det ett behov av bostäder i Karlskoga de närmaste åren, säger Bosse Björk. Vi ser det som positivt att man väljer att åka till Karlskoga för att se hur det ser ut här och lyssna in vad kommunen har att säga.

Centrumstråket

Torget i ena änden och Skolgärdet i den andra änden, det är början och slutet på det planerade centrumstråket.

– Där emellan vi Katrinedal ska det byggas det som är centrumstråket, säger Bosse Björk. Många betraktar Katrinedal där skolan låg som en park, men det är det inte. Ner mot järnvägen är det tänkt att det ska finnas parkeringar och kommunen har köpt in vissa fastigheter när priserna varit det rätta.

Bosse Björk ser också möjligheten att det kan bli flera hundra lägenheter längs stråket, beroende på hur man bygger.

– De senaste tre åren har invånarantalet ökat i Karlskoga och fler skulle kunna flytta in bara det fanns lägenheter, säger Bosse Björk. Ska det flytta in hundra personer varje år, så är det uteslutande nyproduktion som gäller då det idag inte finns några lägenheter. Vi behöver 30-40 lägenheter per år för att möta en invånarökning och växa.

Går att blanda

Björk tror att går att blanda både lägenheter och handelslokaler längs centrumstråket och uppger att det finns intressenter som tittar på det.

– Vi har några aktörer som är intresserade av både lokaler för handel och lägenheter, säger Bosse Björk. Vi får se hur det faller ut. Det som är jättebra är att folk söker hit för att ta reda på vad det finns för möjligheter och vilka förväntningar vi har.