2016-02-19 17:06

2016-02-19 17:06

"Vi har en tydlig strategi"

KARLSKOGA: Församlingens arbete med integration får beröm

Karlskoga församling har uppmärksammats för sitt arbete med flyktingar och integration. Kyrkans Tidning har till exempel varit på plats för att göra ett stort reportage. ”Vi har ett tydligt målprogram och en strategi” säger Kenneth Birath som förklaring till berömmet.

– Det har vi haft i fyra år så det här programmet är ingenting som startade med höstens flyktingsituation, tillägger Kenneth Birath som är enhetschef för Kyrkan i samhället.

Kenneth Birath lyfter också fram alla kompetenta medarbetare som en viktig förklaring.

– Vi har till exempel en psykolog som är specialiserad på posttraumatik och som är såväl persisktalande som arabisktalande, säger Birath och visar ett dokument som har rubriken Flyktingcykelns faser där fem faser listats och vilka åtgärder som sätts in i respektive fas.

– Det synsättet ligger till grund för vårt arbete och vi börjar redan från ankomsten med att ständigt betona den röda tråden, säger Kenneth Birath och översätter denna tråd till ledorden demokrati, jämställdhet, normskapande och långsiktighet.

– Vi arbetar inte ad hoc utan har tydliga mål med det vi gör, fortsätter han och hänvisar till några ord av Kalle Selander, utvecklingschef i kommunen. Selander har sagt att oberoende av om flyktingarna får stanna i Karlskoga eller inte så ska de känna sig omhändertagna och bekräftade som människa.

– Det är viktigt, understryker Kenneth Birath.

Den första fasen med ankomst och återhämtning efter den många gånger besvärliga resan följs snabbt av fas två med kriser av olika slag, såväl fysiska som psykiska. Den tredje fasen kan innehålla uppgivenhet, rädsla, skam och skuld och i den fjärde avgörs om det blir utvisning eller uppehållstillstånd. Och för dem som får stanna återstår att försöka skaffa sig en bostad.

Dessa faser möts med från början fastställda åtgärder. Direkt efter ankomsten, i fas ett, är omsorg ett ledord, samtal och krisstöd några andra.

– Vi börjar direkt med språkträning och socialisering, konstaterar Kenneth Birath och berättar att det finns sju språkcaféer runt om i Karlskoga.

– Det är frivilligt att vara med men minst hälften av alla som kommit deltar.

– Vi har ett integrationsnätverk i kommunen där 30 organisationer ingår, påpekar Birath och lyfter än en gång fram alla medarbetare och volontärer som gör ett storstilat arbete.

– Det har vi haft i fyra år så det här programmet är ingenting som startade med höstens flyktingsituation, tillägger Kenneth Birath som är enhetschef för Kyrkan i samhället.

Kenneth Birath lyfter också fram alla kompetenta medarbetare som en viktig förklaring.

– Vi har till exempel en psykolog som är specialiserad på posttraumatik och som är såväl persisktalande som arabisktalande, säger Birath och visar ett dokument som har rubriken Flyktingcykelns faser där fem faser listats och vilka åtgärder som sätts in i respektive fas.

– Det synsättet ligger till grund för vårt arbete och vi börjar redan från ankomsten med att ständigt betona den röda tråden, säger Kenneth Birath och översätter denna tråd till ledorden demokrati, jämställdhet, normskapande och långsiktighet.

– Vi arbetar inte ad hoc utan har tydliga mål med det vi gör, fortsätter han och hänvisar till några ord av Kalle Selander, utvecklingschef i kommunen. Selander har sagt att oberoende av om flyktingarna får stanna i Karlskoga eller inte så ska de känna sig omhändertagna och bekräftade som människa.

– Det är viktigt, understryker Kenneth Birath.

Den första fasen med ankomst och återhämtning efter den många gånger besvärliga resan följs snabbt av fas två med kriser av olika slag, såväl fysiska som psykiska. Den tredje fasen kan innehålla uppgivenhet, rädsla, skam och skuld och i den fjärde avgörs om det blir utvisning eller uppehållstillstånd. Och för dem som får stanna återstår att försöka skaffa sig en bostad.

Dessa faser möts med från början fastställda åtgärder. Direkt efter ankomsten, i fas ett, är omsorg ett ledord, samtal och krisstöd några andra.

– Vi börjar direkt med språkträning och socialisering, konstaterar Kenneth Birath och berättar att det finns sju språkcaféer runt om i Karlskoga.

– Det är frivilligt att vara med men minst hälften av alla som kommit deltar.

– Vi har ett integrationsnätverk i kommunen där 30 organisationer ingår, påpekar Birath och lyfter än en gång fram alla medarbetare och volontärer som gör ett storstilat arbete.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.