2016-02-19 16:47

2016-02-19 16:47

Potthål ska lagas snabbt

DEGERFORS: Servicenämnden enades kring S-motion

Uppstår ett så kallat potthål i vägbanan ska det vara åtgärdat inom tre dagar. Det beslutades nyligen i servicenämnden.

Servicenämnden beslutade nyligen bifalla en del i Socialdemokraternas motion om så kallad potthålsgaranti, men valde att vässa det ännu mer.

Socialdemokraterna föreslog att kommunen åtar sig att åtgärda anmälda potthål på gång- och cykelvägar samt körbanor inom fem arbetsdagar, från det att anmälan kommit till kommunens kännedom. Men i stället beslutade nämnden att det ska lagas inom endast tre dagar.

– Vi ska då laga med kall asfalt eftersom det är svårt att få tag på varm asfalt. Det är inte lika hållbart, men potthålen har en tendens att ge med sig oavsett och komma tillbaka. Bedömningen är att vi kanske får laga någon extra gång, men det blir totalt sett ändå billigare, förklarar servicenämndens ordförande Per-Olow Linder (V).

Enighet

Nämnden höll en lång diskussion kring S-motionen och det utmynnade i enighet kring beslutet, trots att S inte fick igenom den andra satsen, som innebär återkoppling till den som anmält håligheten om när det ska åtgärdas, om man inte klarar det inom de tre dagarna.

– Det blev avslag på den punkten, men under testperioden som är april till november kommer vi varje månad att följa upp hur det ligger till och det är förvaltningen som gör bedömningen av håligheterna, förklarar Linder.

Verktygslåda

– På kommunen hemsida finns något som heter verktygslåda, ett webbformulär där man skriver i att man upptäckt en risk, invånarnas sätt att kommunicera sånt för att slippa få så mycket belastning på tjänstemännen. Vi har också eget intresse i att det här sköts, vi vill inte att någon ska skada sig eller förstöra sina fordon.

Linder har intrycket av att det man sparat på när man har behövt hålla igen i kommunen är just vägunderhållet. Under många år satsades i det närmaste ingenting på vägunderhåll.

Från 2011 har det investerats årligen i beläggningsunderhåll, men det räcker inte ändå.

– Vi skulle vilja göra mer men det konkurrerar med andra verksamheter också, fast vi får inte vara dumsnåla. När vi sliter ner vägarna tillräckligt mycket så hamnar vi i ett läge där det blir mycket dyrare.

Servicenämnden beslutade nyligen bifalla en del i Socialdemokraternas motion om så kallad potthålsgaranti, men valde att vässa det ännu mer.

Socialdemokraterna föreslog att kommunen åtar sig att åtgärda anmälda potthål på gång- och cykelvägar samt körbanor inom fem arbetsdagar, från det att anmälan kommit till kommunens kännedom. Men i stället beslutade nämnden att det ska lagas inom endast tre dagar.

– Vi ska då laga med kall asfalt eftersom det är svårt att få tag på varm asfalt. Det är inte lika hållbart, men potthålen har en tendens att ge med sig oavsett och komma tillbaka. Bedömningen är att vi kanske får laga någon extra gång, men det blir totalt sett ändå billigare, förklarar servicenämndens ordförande Per-Olow Linder (V).

Enighet

Nämnden höll en lång diskussion kring S-motionen och det utmynnade i enighet kring beslutet, trots att S inte fick igenom den andra satsen, som innebär återkoppling till den som anmält håligheten om när det ska åtgärdas, om man inte klarar det inom de tre dagarna.

– Det blev avslag på den punkten, men under testperioden som är april till november kommer vi varje månad att följa upp hur det ligger till och det är förvaltningen som gör bedömningen av håligheterna, förklarar Linder.

Verktygslåda

– På kommunen hemsida finns något som heter verktygslåda, ett webbformulär där man skriver i att man upptäckt en risk, invånarnas sätt att kommunicera sånt för att slippa få så mycket belastning på tjänstemännen. Vi har också eget intresse i att det här sköts, vi vill inte att någon ska skada sig eller förstöra sina fordon.

Linder har intrycket av att det man sparat på när man har behövt hålla igen i kommunen är just vägunderhållet. Under många år satsades i det närmaste ingenting på vägunderhåll.

Från 2011 har det investerats årligen i beläggningsunderhåll, men det räcker inte ändå.

– Vi skulle vilja göra mer men det konkurrerar med andra verksamheter också, fast vi får inte vara dumsnåla. När vi sliter ner vägarna tillräckligt mycket så hamnar vi i ett läge där det blir mycket dyrare.

Kostnader

Beläggningsunderhållet i Degerfors kommun har sedan 2011 legat på driftskostnader på mellan 400 000 och 643 000 kronor.

Investeringarna har legat på mellan 500 000 kronor och 2,5 miljoner kronor. Dessförinnan låg investeringarna på noll.

I år beräknas driftskostnaderna hamna på 400 000 kronor och investeringarna på 2 miljoner kronor.

Potthålsgarantin som servicenämnden sagt ja till ska belasta driftbudgeten enligt förslaget.

Källa: Serviceförvaltningen