2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Skapar tolv nya jobb

NÄRINGSLIV: Gyttorp AB flyttar huvudkontoret till Karlskoga

Gyttorp AB flyttar huvudkontoret från Ingelstad i Växjö till Bruksgården i Bofors. Det innebär att tolv nya jobb kommer till Karlskoga men vd:n Kjell Edholm vill även lyfta fram en annan betydelsefull aspekt.

– Vi har 900 kunder i Sverige och leverantörer i stora delar av världen, framför allt i Europa. Det innebär att vi även, förutom tolv nya arbetstillfällen, för med oss många hundra hotellövernattningar och ett stort antal restaurangbesök till Karlskoga, säger Kjell Edholm.

Han har redan fått en stol och ett skrivbord i Bruksgården, den 1700-talsbyggnad som ligger mellan Bofors gamla huvudkontor och Dammbrokontoret, och berättar att kontoret är bemannat av någon från och med denna vecka.

Samtidigt pågår renoveringen och inflyttningen är inte klar förrän i april.

Gyttorp AB är ett, säger Kjell Edholm, personalmässigt ganska litet företag med 30 anställda medan omsättningen uppgår till cirka 190 miljoner kronor om året.

– Det beror på att vi till stor del är ett grossistföretag för produkter inom jakt- och sportskytte och outdoormarknaden som köper in och säljer vidare. 20 procent av vår omsättning kommer dock från den ammunition som tillverkas i den egna fabriken i Gyttorp, tillägger Kjell Edholm och berättar att fabriken har åtta anställda på lönelistan. Tolv personer har arbetat på huvudkontoret och försäljningskontoret i Växjö och de jobben hamnar i Karlskoga och till det ska läggas tio anställda i försäljningsbolaget i Finland.

Det är de enheter som ligger under Kjell Edholms chefskap.

Gyttorp AB köptes 2004 av Sören Gyll som sedan dess sålt 40 procent av aktierna i bolaget till det schweiziska bolaget Ruag Holding, en koncern med 8000 anställda runt om i världen och 13 miljarder i omsättning.

Ruag Ammotech

– Vi ingår i division Ruag Ammotech, påpekar Kjell Edholm och låter förstå att den köpoption som Ruag har på resterande del av Sören Gylls innehav i Gyttorp kommer att utnyttjas nästa år.

– Styrelsen ville att vi skulle komma närmare våra två fabriker, fortsätter Kjell Edholm som svar på frågan vad som ligger bakom flytten till Karlskoga. Den andra fabriken är Norma i Åmotsfors som under många år ingått i Ruag Holding men som inte ingår i Edholms chefskap.

– Det finns en infrastruktur i Karlskoga som passar vår verksamhet, konstaterar Kjell Edholm och kommer in på ytterligare ett tungt vägande skäl till flytten:

– Vi ska bygga en testbana i ett av skeppen i Boåsberget där vi ska provskjuta ammunition och testa egna vapen. Annars finns den närmaste testanläggningen i Tyskland.

Kjell Edholm har själv ägnat sig åt lerduveskytte i klassen Olympisk Trap med stor framgång. Han sköt i landslaget från 1988 till 1995 men tävlade på SM-nivå fram till 2001. Kjell Edholm blev svensk mästare några gånger och var reserv på hemmaplan till OS i Barcelona 1992.

– Sverige hade bara en plats, förtydligar han och nämner att han blev 13:e man på VM 1993.

– Skyttet var anledningen till att jag 1993 blev delägare i Gyttorp, jag ägde 15 procent av aktierna, som då omsatte 4 miljoner kronor. Jag och en skyttekollega förslog att vi skulle börja tillverka sportskyttepatroner och på så vis tog vi upp omsättningen till 30 miljoner.

Fabriken i Gyttorp tillverkar hagelpatroner för jakt och sportskytte där 80 procent av volymen går till sportskytte och övning. Allt sportskytte sker för övrigt med patroner med stålhagel.

Klev av

– Jag klev av ägandet 2000 när jag började få mycket att göra i Partnertech, tillägger han.

Kjell Edholm var vd i Partnertech i Karlskoga från 1998 till 2011 då han blev vd i Gyttorp AB.

– Jag satt i Gyttorps styrelse från 2004 till 2011 när Sören Gyll frågade om jag ville bli vd.

Kjell Edholm vet alltså hur viktigt det är att ha ammunition som passar så bra som möjligt i vapnet. Det är därför testbanorna i Boåsberget blir en viktig del av verksamheten.

– Varje tillverkningsbatch av ammunition är unik. Ingen kan förklara varför, men så är det. Och den ammunition som fungerar bra i ett vapen kanske inte fungerar lika bra i ett annat. Därför är det viktigt att ha rätt ammunition, konstaterar han och berättar att vid testskjutningar sitter vapnet fastspänt i ett skruvstycke.

– Med ammunition som passar bra går det att komma ned till tio millimeters spridningseffekt. Ammunition från en ”dålig” batch kan ge upp till 25 millimeters spridning och sen tillkommer den spridning skytten står för.

– Då förstår man att det är viktigt att ha ammunition som passar, tillägger han och berättar att skidskyttarna, för det är bland annat dem han tänker på, köper ammunition för en hel säsong - det kan handla om upp mot 10 000 skott - när de väl hittat rätt i testet.

– Vi har också avtal med Bofors Test Center och Bofors jägargille i Trumtorp om att få utnyttja deras anläggningar när det ska skjutas på längre avstånd, påpekar Kjell Edholm.

– Vi har 900 kunder i Sverige och leverantörer i stora delar av världen, framför allt i Europa. Det innebär att vi även, förutom tolv nya arbetstillfällen, för med oss många hundra hotellövernattningar och ett stort antal restaurangbesök till Karlskoga, säger Kjell Edholm.

Han har redan fått en stol och ett skrivbord i Bruksgården, den 1700-talsbyggnad som ligger mellan Bofors gamla huvudkontor och Dammbrokontoret, och berättar att kontoret är bemannat av någon från och med denna vecka.

Samtidigt pågår renoveringen och inflyttningen är inte klar förrän i april.

Gyttorp AB är ett, säger Kjell Edholm, personalmässigt ganska litet företag med 30 anställda medan omsättningen uppgår till cirka 190 miljoner kronor om året.

– Det beror på att vi till stor del är ett grossistföretag för produkter inom jakt- och sportskytte och outdoormarknaden som köper in och säljer vidare. 20 procent av vår omsättning kommer dock från den ammunition som tillverkas i den egna fabriken i Gyttorp, tillägger Kjell Edholm och berättar att fabriken har åtta anställda på lönelistan. Tolv personer har arbetat på huvudkontoret och försäljningskontoret i Växjö och de jobben hamnar i Karlskoga och till det ska läggas tio anställda i försäljningsbolaget i Finland.

Det är de enheter som ligger under Kjell Edholms chefskap.

Gyttorp AB köptes 2004 av Sören Gyll som sedan dess sålt 40 procent av aktierna i bolaget till det schweiziska bolaget Ruag Holding, en koncern med 8000 anställda runt om i världen och 13 miljarder i omsättning.

Ruag Ammotech

– Vi ingår i division Ruag Ammotech, påpekar Kjell Edholm och låter förstå att den köpoption som Ruag har på resterande del av Sören Gylls innehav i Gyttorp kommer att utnyttjas nästa år.

– Styrelsen ville att vi skulle komma närmare våra två fabriker, fortsätter Kjell Edholm som svar på frågan vad som ligger bakom flytten till Karlskoga. Den andra fabriken är Norma i Åmotsfors som under många år ingått i Ruag Holding men som inte ingår i Edholms chefskap.

– Det finns en infrastruktur i Karlskoga som passar vår verksamhet, konstaterar Kjell Edholm och kommer in på ytterligare ett tungt vägande skäl till flytten:

– Vi ska bygga en testbana i ett av skeppen i Boåsberget där vi ska provskjuta ammunition och testa egna vapen. Annars finns den närmaste testanläggningen i Tyskland.

Kjell Edholm har själv ägnat sig åt lerduveskytte i klassen Olympisk Trap med stor framgång. Han sköt i landslaget från 1988 till 1995 men tävlade på SM-nivå fram till 2001. Kjell Edholm blev svensk mästare några gånger och var reserv på hemmaplan till OS i Barcelona 1992.

– Sverige hade bara en plats, förtydligar han och nämner att han blev 13:e man på VM 1993.

– Skyttet var anledningen till att jag 1993 blev delägare i Gyttorp, jag ägde 15 procent av aktierna, som då omsatte 4 miljoner kronor. Jag och en skyttekollega förslog att vi skulle börja tillverka sportskyttepatroner och på så vis tog vi upp omsättningen till 30 miljoner.

Fabriken i Gyttorp tillverkar hagelpatroner för jakt och sportskytte där 80 procent av volymen går till sportskytte och övning. Allt sportskytte sker för övrigt med patroner med stålhagel.

Klev av

– Jag klev av ägandet 2000 när jag började få mycket att göra i Partnertech, tillägger han.

Kjell Edholm var vd i Partnertech i Karlskoga från 1998 till 2011 då han blev vd i Gyttorp AB.

– Jag satt i Gyttorps styrelse från 2004 till 2011 när Sören Gyll frågade om jag ville bli vd.

Kjell Edholm vet alltså hur viktigt det är att ha ammunition som passar så bra som möjligt i vapnet. Det är därför testbanorna i Boåsberget blir en viktig del av verksamheten.

– Varje tillverkningsbatch av ammunition är unik. Ingen kan förklara varför, men så är det. Och den ammunition som fungerar bra i ett vapen kanske inte fungerar lika bra i ett annat. Därför är det viktigt att ha rätt ammunition, konstaterar han och berättar att vid testskjutningar sitter vapnet fastspänt i ett skruvstycke.

– Med ammunition som passar bra går det att komma ned till tio millimeters spridningseffekt. Ammunition från en ”dålig” batch kan ge upp till 25 millimeters spridning och sen tillkommer den spridning skytten står för.

– Då förstår man att det är viktigt att ha ammunition som passar, tillägger han och berättar att skidskyttarna, för det är bland annat dem han tänker på, köper ammunition för en hel säsong - det kan handla om upp mot 10 000 skott - när de väl hittat rätt i testet.

– Vi har också avtal med Bofors Test Center och Bofors jägargille i Trumtorp om att få utnyttja deras anläggningar när det ska skjutas på längre avstånd, påpekar Kjell Edholm.