2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Husägaransvar på gångbanan

DEGERFORS/KARLSKOGA: Snöröjning, halkbekämpning, ogräsrensning och renhållning

Husägare har renhållningsskyldighet året runt på gångbanan utanför sin tomt, trots att det är kommunal mark. Åtminstone för de med hus i Örebro län och Degerfors-Karlskoga är inga undantag.

Har du skottat på gatan utanför huset och sett till att där är sandat? Det är faktiskt ditt ansvar som husägare även om det är på kommunens mark. Renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångbanan vid tomtgränsen, oavsett om där är trottoar eller bara en så kallad vinge ut från tomtgränsen där gående kan ta sig fram, har man som husägare ansvar för året runt.

Det gäller i alla kommuner i länet, men osagt vad gäller Laxå som inte svarat på Villaägarnas enkät. Det gäller inte i alla Värmlandskommuner, så det varierar i landet.

Halkbekämpa

– I den mån det är lite snö skottar man upp så att gående kan ta sig förbi. Om det är så att vi lägger upp massa snö så det blir omöjligt tungt, så sandar man utanför snövallen så att man kan gå tryggt och säkert förbi det huset och då har man gjort sitt åtagande, förklarar Stig Rengman förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga och tillägger:

– När vi sandar gatan gör vi det inte för gående, även om de går mitt i vägen i alla fall, utan det är fastighetsägarnas ansvar att sanda längs sin gräns. Det finns en hög med sand att ta ur på Sintrams väg, Ekeby, för husägare i Karlskoga.

– Vi tillhandahåller sand, men det gör inte alla kommuner. I Örebro tror jag husägarna bara får hämta nån hink om året, säger Rengman.

Samma regler

Samma regler som gäller i Karlskoga gäller även i Degerfors och enligt servicechef Anders Luthman i Degerfors omfattar reglerna även den varma årstiden:

– Sommartid ska alltid trottoaren, eller gångbaneutrymmet, städas och vara fritt från pappersskräp och mossa, det är husägarens ansvar. Det sköts jättebra på vissa ställen medan vissa struntar i det. Det finns de som ringer oss och säger att det finns mossa utanför huset och vi talar då om att det får de ta bort själva.

För halkbekämpning finns två blå lådor att hämta sand ur vid återvinningscentralen i Degerfors. Även i Svartå och Åtorp finns kommunala sandlådor att hämta ur.

Vem är skyldig om en person ramlar och bryter benet utanför en fastighet?

– Då blir det försäkringsärende där de tittar på vem som är vållande, det är försäkringsbolagen gör bedömningarna. Vi får om någon ramlar på våra ytor titta på när vi snöröjt och sandat, om vi varit försumliga som det heter. Vi får vi lämna in journaler när vi snöröjde och sandade och jag antar att nåt liknande gäller för en enskild också om man antar att den är vållande. Men det är väldigt ovanligt, säger Rengman och Luthman instämmer i stort och poängterar att det är till det egna försäkringsbolaget man vänder sig, de i sin tur kontaktar kommunen för att utreda vems fel det är.

– Men i dag ligger det mer ansvar på individen också att ha broddar på sig som man uppmanar hela tiden till och man kanske inte ska gå ut klockan 8 om man inte måste, innan det blivit sandat. De flesta är ju rädda om sig själva och jag tycker man ska vara det, säger Luthman.

Men om det är äldre som inte orkar vare sig ogräsrensning eller snöskottning då?

– Så fort man har en fastighet med gångbana eller gångbaneutrymme, så har fastighetsägaren ansvar och det är ingen skillnad på vem som bor där. Men det är många som inte sköter det, det ser man bara man åker ut och tittar efter ett snöfall. Sen beror det på hur vintern är, men nu går vi mot vår, säger Luthman.

Har du skottat på gatan utanför huset och sett till att där är sandat? Det är faktiskt ditt ansvar som husägare även om det är på kommunens mark. Renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångbanan vid tomtgränsen, oavsett om där är trottoar eller bara en så kallad vinge ut från tomtgränsen där gående kan ta sig fram, har man som husägare ansvar för året runt.

Det gäller i alla kommuner i länet, men osagt vad gäller Laxå som inte svarat på Villaägarnas enkät. Det gäller inte i alla Värmlandskommuner, så det varierar i landet.

Halkbekämpa

– I den mån det är lite snö skottar man upp så att gående kan ta sig förbi. Om det är så att vi lägger upp massa snö så det blir omöjligt tungt, så sandar man utanför snövallen så att man kan gå tryggt och säkert förbi det huset och då har man gjort sitt åtagande, förklarar Stig Rengman förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga och tillägger:

– När vi sandar gatan gör vi det inte för gående, även om de går mitt i vägen i alla fall, utan det är fastighetsägarnas ansvar att sanda längs sin gräns. Det finns en hög med sand att ta ur på Sintrams väg, Ekeby, för husägare i Karlskoga.

– Vi tillhandahåller sand, men det gör inte alla kommuner. I Örebro tror jag husägarna bara får hämta nån hink om året, säger Rengman.

Samma regler

Samma regler som gäller i Karlskoga gäller även i Degerfors och enligt servicechef Anders Luthman i Degerfors omfattar reglerna även den varma årstiden:

– Sommartid ska alltid trottoaren, eller gångbaneutrymmet, städas och vara fritt från pappersskräp och mossa, det är husägarens ansvar. Det sköts jättebra på vissa ställen medan vissa struntar i det. Det finns de som ringer oss och säger att det finns mossa utanför huset och vi talar då om att det får de ta bort själva.

För halkbekämpning finns två blå lådor att hämta sand ur vid återvinningscentralen i Degerfors. Även i Svartå och Åtorp finns kommunala sandlådor att hämta ur.

Vem är skyldig om en person ramlar och bryter benet utanför en fastighet?

– Då blir det försäkringsärende där de tittar på vem som är vållande, det är försäkringsbolagen gör bedömningarna. Vi får om någon ramlar på våra ytor titta på när vi snöröjt och sandat, om vi varit försumliga som det heter. Vi får vi lämna in journaler när vi snöröjde och sandade och jag antar att nåt liknande gäller för en enskild också om man antar att den är vållande. Men det är väldigt ovanligt, säger Rengman och Luthman instämmer i stort och poängterar att det är till det egna försäkringsbolaget man vänder sig, de i sin tur kontaktar kommunen för att utreda vems fel det är.

– Men i dag ligger det mer ansvar på individen också att ha broddar på sig som man uppmanar hela tiden till och man kanske inte ska gå ut klockan 8 om man inte måste, innan det blivit sandat. De flesta är ju rädda om sig själva och jag tycker man ska vara det, säger Luthman.

Men om det är äldre som inte orkar vare sig ogräsrensning eller snöskottning då?

– Så fort man har en fastighet med gångbana eller gångbaneutrymme, så har fastighetsägaren ansvar och det är ingen skillnad på vem som bor där. Men det är många som inte sköter det, det ser man bara man åker ut och tittar efter ett snöfall. Sen beror det på hur vintern är, men nu går vi mot vår, säger Luthman.