2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Eventuell brist måste ses över

ÅTORP: Efter brandtillsyn på skola

Räddningstjänsten har efter brandtillsyn vid Åtorps skola ålagt dem att kapsla in elbrytarna till spånutsugningsslangarna i träslöjden.

Bergslagens räddningstjänst har beslutat om brister som ska rättas till. Men viss osäkerhet i faran kring dessa finns, då brandinspektören själv säger att det är väldigt små uttag och att det skulle vara maximal otur om någon råkade komma åt spänningsförande delar. Om det ens är ström fram, eller om det finns en huvudströmbrytare.

Hur som helst vill man att det utreds, så ingen fara föreligger.

Från skolans sida har man kollat med elektriker på Degerforsbyggen, som förvaltar fastigheten, och fått informationen att det handlar om 24 volts likström. Enligt uppgift tror man inte det ska behöva åtgärdas alls, i så fall torde det bli anmärkningar på varenda skolas träslöjdssal.

Dessutom görs elsäkerhetsbesiktning med jämna mellanrum och någon anmärkning på detta har det inte blivit förut. Men det hela ska nu undersökas.

Bergslagens räddningstjänst har beslutat om brister som ska rättas till. Men viss osäkerhet i faran kring dessa finns, då brandinspektören själv säger att det är väldigt små uttag och att det skulle vara maximal otur om någon råkade komma åt spänningsförande delar. Om det ens är ström fram, eller om det finns en huvudströmbrytare.

Hur som helst vill man att det utreds, så ingen fara föreligger.

Från skolans sida har man kollat med elektriker på Degerforsbyggen, som förvaltar fastigheten, och fått informationen att det handlar om 24 volts likström. Enligt uppgift tror man inte det ska behöva åtgärdas alls, i så fall torde det bli anmärkningar på varenda skolas träslöjdssal.

Dessutom görs elsäkerhetsbesiktning med jämna mellanrum och någon anmärkning på detta har det inte blivit förut. Men det hela ska nu undersökas.