2016-02-16 15:36

2016-02-16 15:36

Polisen och kommunen i samarbete

KARLSKOGA: Medborgarlöften framtagna för Karlskoga

Redan hösten 2015 började polisen och Karlskoga kommun ett arbete som ska göra det tryggare och säkrare att bo och röra sig i Karlskoga. Genom enkäter har det kommit fram vad allmänheten tycker anser och i dag finns medborgarlöften som förankrats i kommunstyrelsen och är på väg upp till kommunfullmäktige.

Det finns en ambition från både polisen, kommunen och näringsliv att Karlskoga kommun ska vara en säker och trygg kommun att leva i.

Enkätundersökning

– I oktober började vi göra en enkätundersökning i samband med att folk kom in till polisen för att ansöka om pass, säger Kenneth Sundkvist. Där framkom att polisen skulle vara med tillgänglig och synas mer. 2016 kommer vi att utveckla områden utifrån de synpunkter vi fått från invånarna och den statistik vi har när det gäller brott.

Vill förbättra

Efter enkätsvaren har polisen och Karlskoga kommun skapat medborgarlöften med områden som ska utvecklas. Polisen vill förbättra dialogen med människor som drabbats av brott.

Ökar arbetet

Andra medborgarlöften är att polisen tillsammans med kommunen inventerar den fysiska miljön där man fokuserar på parkområden samt gång- och cykelvägar.

– Vi kommer även att öka arbetet mot ordningsstörningar och missbruk i områden där invånarna känner sig mindre trygga, säger Kenneth Sundkvist. Det handlar om repressiva åtgärder, men också att man erbjuder personer hjälp till vård.

Vidare ska trygghetsdialoger i samverkan med boende och näringsidkare genomföras i kommunen olika områden där invånarna känner sig mindre trygga.

– Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder, säger Sundkvist.

Finns otrygghet

Även Karlskoga kommun har gjort enkätundersökningar på bland äldre och yngre medborgare och totalt har man fått in 210 svar.

– När det gäller äldre har vi haft enkäter ute på 5-6 träffpunkter och på fritidsgårdar när det gäller yngre, säger Mats Johansson som är säkerhetssamordnare i Karlskoga kommun. Det finns grupper både bland äldre och yngre som är otrygga.

Olika områden

Undersökningen visar att det bland äldre och yngre kvinnor finns det otrygghet. Den samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott som nu finns mellan polisen och kommunen ska pågå mellan 2016-2019.

– Efter att ha analyserat den problembild som finns har Karlskoga kommun och polisen kommit fram till vilka områden som ska prioriteras under avtalstiden, säger Kenneth Sundkvist. Det är grundläggande fri och rättigheter, våld i nära relationer, våld o offentlig miljö, familjestöd, skadegörelse och klotter, alkohol, narkotika och organiserad brottslighet.

Viktig del

Ambitionen med medborgarlöften är att kommunen och polisen tillsammans med medborgarna ska kunna göra ytterligare åtgärder öka tryggheten i utsatta områden.

– En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är det viktiga arbete som sker i hemmen varje dag, säger Cecilia Ljung folkhälsostrateg i Karlskoga och Degerfors. Därför är familjstöd en prioriterad del i samverkansöverenskommelsen. Överenskommelsen och medborgarlöften är viktiga pusselbitar för att göra Karlskoga ännu tryggare.

Det finns en ambition från både polisen, kommunen och näringsliv att Karlskoga kommun ska vara en säker och trygg kommun att leva i.

Enkätundersökning

– I oktober började vi göra en enkätundersökning i samband med att folk kom in till polisen för att ansöka om pass, säger Kenneth Sundkvist. Där framkom att polisen skulle vara med tillgänglig och synas mer. 2016 kommer vi att utveckla områden utifrån de synpunkter vi fått från invånarna och den statistik vi har när det gäller brott.

Vill förbättra

Efter enkätsvaren har polisen och Karlskoga kommun skapat medborgarlöften med områden som ska utvecklas. Polisen vill förbättra dialogen med människor som drabbats av brott.

Ökar arbetet

Andra medborgarlöften är att polisen tillsammans med kommunen inventerar den fysiska miljön där man fokuserar på parkområden samt gång- och cykelvägar.

– Vi kommer även att öka arbetet mot ordningsstörningar och missbruk i områden där invånarna känner sig mindre trygga, säger Kenneth Sundkvist. Det handlar om repressiva åtgärder, men också att man erbjuder personer hjälp till vård.

Vidare ska trygghetsdialoger i samverkan med boende och näringsidkare genomföras i kommunen olika områden där invånarna känner sig mindre trygga.

– Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder, säger Sundkvist.

Finns otrygghet

Även Karlskoga kommun har gjort enkätundersökningar på bland äldre och yngre medborgare och totalt har man fått in 210 svar.

– När det gäller äldre har vi haft enkäter ute på 5-6 träffpunkter och på fritidsgårdar när det gäller yngre, säger Mats Johansson som är säkerhetssamordnare i Karlskoga kommun. Det finns grupper både bland äldre och yngre som är otrygga.

Olika områden

Undersökningen visar att det bland äldre och yngre kvinnor finns det otrygghet. Den samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott som nu finns mellan polisen och kommunen ska pågå mellan 2016-2019.

– Efter att ha analyserat den problembild som finns har Karlskoga kommun och polisen kommit fram till vilka områden som ska prioriteras under avtalstiden, säger Kenneth Sundkvist. Det är grundläggande fri och rättigheter, våld i nära relationer, våld o offentlig miljö, familjestöd, skadegörelse och klotter, alkohol, narkotika och organiserad brottslighet.

Viktig del

Ambitionen med medborgarlöften är att kommunen och polisen tillsammans med medborgarna ska kunna göra ytterligare åtgärder öka tryggheten i utsatta områden.

– En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är det viktiga arbete som sker i hemmen varje dag, säger Cecilia Ljung folkhälsostrateg i Karlskoga och Degerfors. Därför är familjstöd en prioriterad del i samverkansöverenskommelsen. Överenskommelsen och medborgarlöften är viktiga pusselbitar för att göra Karlskoga ännu tryggare.