2016-02-16 15:34

2016-02-16 15:34

Karlskoga i framkant

KARLSKOGA: Socialnämnden fick veta mer om validationsmetoden

Socialnämndens ledamöter fick under måndagens sammanträde veta mer om validationsmetoden där Karlskoga ligger långt framme.

– Vi fick bland annat se en kvart av den timslånga film som gjorts med personal och pensionärer från Karlskoga, säger Ingegerd Bennysson, ordförande i socialnämnden.

– Nämnden var mycket imponerad av arbetet och vi ser gärna att kunskapen om metoden sprids ännu mer, tillägger Ingegerd Bennysson.

Validationsmetoden är en personcentrerad kommunikationsmetod där det handlar om att gå in i den desorienterades värld och i varje möte känna av vad som är lämpligt att säga eller göra. Metoden utarbetades av Naomi Feil åren 1963-1980 när hon arbetade på ett hem för äldre desorienterade personer. Naomi Feil upptäckte att försöken att verklighetsorientera dessa personer, att försöka återföra dem till ett här och nu, inte sällan skapade mer oro än lugn.

Socialnämndens årsredovisning för 2015 slutade på plus 356 000 kronor tack vare de 900 000 kronor som kom från Migrationsverket mellan jul och nyår.

– Det är inget stort överskott på en budget som omsluter 614 miljoner, konstaterar socialchef Patrik Jonsson och berättar att prognosen för innevarande år lämnas vid nästa nämndsammanträde i mars.

– Vi fick bland annat se en kvart av den timslånga film som gjorts med personal och pensionärer från Karlskoga, säger Ingegerd Bennysson, ordförande i socialnämnden.

– Nämnden var mycket imponerad av arbetet och vi ser gärna att kunskapen om metoden sprids ännu mer, tillägger Ingegerd Bennysson.

Validationsmetoden är en personcentrerad kommunikationsmetod där det handlar om att gå in i den desorienterades värld och i varje möte känna av vad som är lämpligt att säga eller göra. Metoden utarbetades av Naomi Feil åren 1963-1980 när hon arbetade på ett hem för äldre desorienterade personer. Naomi Feil upptäckte att försöken att verklighetsorientera dessa personer, att försöka återföra dem till ett här och nu, inte sällan skapade mer oro än lugn.

Socialnämndens årsredovisning för 2015 slutade på plus 356 000 kronor tack vare de 900 000 kronor som kom från Migrationsverket mellan jul och nyår.

– Det är inget stort överskott på en budget som omsluter 614 miljoner, konstaterar socialchef Patrik Jonsson och berättar att prognosen för innevarande år lämnas vid nästa nämndsammanträde i mars.