2016-02-15 21:31

2016-02-15 21:31

Skola har brustit i sitt ansvar

KARLSKOGA: En högstadieskola är anmäld till skolinspektionen.

En elev i Karlskoga har periodvis inte varit i skolan alls, men skolan har inte utrett vad elevens frånvaro beror på. Det skriver Skolinspektionen i ett beslut. Myndigheten anser därför att rektorn samt kommunen brustit i sitt utredningsansvar och kräver åtgärder.

I samband med en tillsyn framkom att det finns elever med en lång och omfattande frånvaro vid en av kommunens högstadieskolor. Skolinspektionen har därför öppnat ett ärenden om enskilda elevers skolsituation.

Skolans personal fick vid information från elevens tidigare skola att eleven haft frånvaro och stödbehov.

När eleven började framkom att elevens stödbehov var omfattande och att frånvaron hade ökat markant fram till årskurs 6.

Eleven utreddes därför under vårterminen. Eleven uppfyllde kriterierna för en lindrig utvecklingsstörning. Eleven hade sedan tidigare ytterligare diagnoser.

Har stor rädsla

Utredningen visade att eleven utifrån ett socialt och psykologiskt perspektiv har en stor rädsla för skolsammanhanget och därför stannat hemma i perioder.

I sin bedömning skriver Skolinspektionen att skollagen anger en ovillkorlig rätt för alla barn med skolplikt att få tillgång till utbildning inom grundskolan.

För att inga barn ska gå miste om denna rättighet innehåller skollagen bestämmelser om dels en skyldighet för kommunerna att se till att alla barn får föreskriven utbildning, dels ett ansvar för barnets vårdnadshavare att se till att barnet fullgör sin skolgång.

Utredningen i ärendet visar att eleven haft en hög frånvaro och periodvis inte deltagit alls i den ordinarie undervisningen i skolan.

Dessutom har inte rektorn vid skolan och Karlskoga kommun redovisat någon övergripande utredning för att ta reda på skälen till att eleven inte fullgör sin skolplikt.

Uppfyller inte

Karlskoga kommun uppfyller inte de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristerna genom att vidta åtgärder för att se till att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses.

I samband med en tillsyn framkom att det finns elever med en lång och omfattande frånvaro vid en av kommunens högstadieskolor. Skolinspektionen har därför öppnat ett ärenden om enskilda elevers skolsituation.

Skolans personal fick vid information från elevens tidigare skola att eleven haft frånvaro och stödbehov.

När eleven började framkom att elevens stödbehov var omfattande och att frånvaron hade ökat markant fram till årskurs 6.

Eleven utreddes därför under vårterminen. Eleven uppfyllde kriterierna för en lindrig utvecklingsstörning. Eleven hade sedan tidigare ytterligare diagnoser.

Har stor rädsla

Utredningen visade att eleven utifrån ett socialt och psykologiskt perspektiv har en stor rädsla för skolsammanhanget och därför stannat hemma i perioder.

I sin bedömning skriver Skolinspektionen att skollagen anger en ovillkorlig rätt för alla barn med skolplikt att få tillgång till utbildning inom grundskolan.

För att inga barn ska gå miste om denna rättighet innehåller skollagen bestämmelser om dels en skyldighet för kommunerna att se till att alla barn får föreskriven utbildning, dels ett ansvar för barnets vårdnadshavare att se till att barnet fullgör sin skolgång.

Utredningen i ärendet visar att eleven haft en hög frånvaro och periodvis inte deltagit alls i den ordinarie undervisningen i skolan.

Dessutom har inte rektorn vid skolan och Karlskoga kommun redovisat någon övergripande utredning för att ta reda på skälen till att eleven inte fullgör sin skolplikt.

Uppfyller inte

Karlskoga kommun uppfyller inte de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristerna genom att vidta åtgärder för att se till att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses.

  • Anders Persson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.