2016-02-15 06:00

2016-02-15 06:00

Ny plan öppnar för mackar i Rosendal

KARLSKOGA: Mumblingshammarna har fått egna skyddsbestämmelser

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för Rosendalskorset som öppnar för etablering av nya mackar söder om E18. Mumblingshammarna från 1600-talet får också ett uttryckligt skydd.

Området vid Rosendalskorset som omfattas av den nya detaljplanen är ganska litet och avgränsas av E18, Timsälven och rondellen vid Industrivägen/Noravägen.

Huvudsyftet är att möjliggöra etablering av drivmedelsförsäljning, något som inte gått eftersom området tidigare saknat detaljplan. Det företag som står närmast i tur att få öppna mack här är Q-star som i dag har en obemannad pumpstation på Loviselundsvägen.

Löser centruproblem

Macken på Loviselundsvägen har hittills varit ett hinder för planerna på ett framtida centrumstråk mellan torget och Skolgärdet och det är orsaken till att den nya detaljplanen för Rosendalskorset tagits fram.

Verksamheten i den biltvätt och en kontorsfastighet som redan finns i området påverkas inte av detaljplanen. Däremot har kontorsfastigheten begränsat var drivmedelshantering, det vill säga mackar, får placeras.

Det förekommer även uppgifter att Biogasbolaget vill öppna en tankstation här men enligt Karlskoga energi och miljö är Rosendal är bara en av flera möjliga placeringar för en centralt placerad biogasmack som företaget tittar på. Det finns inga sådana beslut.

Mumblingshammarna från 1600-talet intill Timsälven har tidigare haft ett allmänt skydd som fornminnen men nu har de också egna skyddsbestämmelser i detaljplanen.

Beslutet att upprätta detaljplanen togs redan 2013 men arbetet har dragit ut på tiden eftersom både länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter som medfört stora ändringar. Ändringarna var så stora att en ny granskning av detaljplanen fick hållas och som avslutades i januari 2016.

Området vid Rosendalskorset som omfattas av den nya detaljplanen är ganska litet och avgränsas av E18, Timsälven och rondellen vid Industrivägen/Noravägen.

Huvudsyftet är att möjliggöra etablering av drivmedelsförsäljning, något som inte gått eftersom området tidigare saknat detaljplan. Det företag som står närmast i tur att få öppna mack här är Q-star som i dag har en obemannad pumpstation på Loviselundsvägen.

Löser centruproblem

Macken på Loviselundsvägen har hittills varit ett hinder för planerna på ett framtida centrumstråk mellan torget och Skolgärdet och det är orsaken till att den nya detaljplanen för Rosendalskorset tagits fram.

Verksamheten i den biltvätt och en kontorsfastighet som redan finns i området påverkas inte av detaljplanen. Däremot har kontorsfastigheten begränsat var drivmedelshantering, det vill säga mackar, får placeras.

Det förekommer även uppgifter att Biogasbolaget vill öppna en tankstation här men enligt Karlskoga energi och miljö är Rosendal är bara en av flera möjliga placeringar för en centralt placerad biogasmack som företaget tittar på. Det finns inga sådana beslut.

Mumblingshammarna från 1600-talet intill Timsälven har tidigare haft ett allmänt skydd som fornminnen men nu har de också egna skyddsbestämmelser i detaljplanen.

Beslutet att upprätta detaljplanen togs redan 2013 men arbetet har dragit ut på tiden eftersom både länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter som medfört stora ändringar. Ändringarna var så stora att en ny granskning av detaljplanen fick hållas och som avslutades i januari 2016.