2016-02-15 17:16

2016-02-15 17:16

Dröjsmål till förvaltningsrätten

DEGERFORS: Lång tid mellan beslut och verkställighet

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, yrkar att Förvaltningsrätten ålägger Degerfors kommun att betala särskild avgift om nästan 100 000 kronor för dröjsmål.

En person beviljades bistånd i form av särskilt boende av socialnämnden i mars 2014. Först i januari 2015 verkställdes beslutet. Socialnämnden har uppgett att beslutet var preliminärt, då det var oklart vilken typ av boende som skulle passa bäst.

IVO menar att det inte är skäligt med såhär lång väntetid. I det här fallet har den enskilde varit känd för kommunen sedan 2006 och utredning hade påbörjats redan 2013.

Nämnden har angett att behovet tillgodosågs genom insatser i hemmet under väntetiden. Men IVO menar att särskilt boende beviljades för att personen hade behov av närhet till personal dygnet runt.

IVO yrkar att kommunen ska betala 22 125 kronor per månad utöver de sex månader som räknas som acceptabel väntetid och av det utgörs 8 625 kronor som repressiv del.

– Tanken är att man inte ska tjäna på att inte verkställa beslut och då blir det en repressiv kostnad, säger socialchef Ingmar Ångman.

– Det här visar att vi har trångt om platser i våra boenden. Det är vi fullt medvetna om, det är en hård prioritering som görs utifrån akuta behov, inte väntetid. Men vi är inte vana vid det här utan har klarat verkställa beslut inom sex månader, säger Ångman och tillägger:

– Vi har i vår argumentation mot IVO hävdat att egentligen är inte beslutsdatumet det korrekta, det ska ligga längre fram för det pågick fortfarande en utredning av behoven och det kommer vi att vidhålla.

Kommunen ska inom två veckor yttra sig till förvaltningsrätten.

En person beviljades bistånd i form av särskilt boende av socialnämnden i mars 2014. Först i januari 2015 verkställdes beslutet. Socialnämnden har uppgett att beslutet var preliminärt, då det var oklart vilken typ av boende som skulle passa bäst.

IVO menar att det inte är skäligt med såhär lång väntetid. I det här fallet har den enskilde varit känd för kommunen sedan 2006 och utredning hade påbörjats redan 2013.

Nämnden har angett att behovet tillgodosågs genom insatser i hemmet under väntetiden. Men IVO menar att särskilt boende beviljades för att personen hade behov av närhet till personal dygnet runt.

IVO yrkar att kommunen ska betala 22 125 kronor per månad utöver de sex månader som räknas som acceptabel väntetid och av det utgörs 8 625 kronor som repressiv del.

– Tanken är att man inte ska tjäna på att inte verkställa beslut och då blir det en repressiv kostnad, säger socialchef Ingmar Ångman.

– Det här visar att vi har trångt om platser i våra boenden. Det är vi fullt medvetna om, det är en hård prioritering som görs utifrån akuta behov, inte väntetid. Men vi är inte vana vid det här utan har klarat verkställa beslut inom sex månader, säger Ångman och tillägger:

– Vi har i vår argumentation mot IVO hävdat att egentligen är inte beslutsdatumet det korrekta, det ska ligga längre fram för det pågick fortfarande en utredning av behoven och det kommer vi att vidhålla.

Kommunen ska inom två veckor yttra sig till förvaltningsrätten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.