2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Utökar tjänst

DEGERFORS: Tror sig få fler sökande

Kultur- och utbildningsnämnden hoppas få fler sökande när de nu lägger ihop två tjänster i en och därmed utökar sysselsättningsgraden.

Tjänsten som chef för elevhälsa och särskild undervisningsgrupp var först en halvtid. Men nu utökas tjänsten till 70 procent då den även kombineras med en 20 procentig tjänst som har hand om schemaläggning, kontakter med studiehandledare och modersmålslärare med mera.

– Den här verksamheten har allt mer att göra med nyanlända, säger nämndordförande Peter Pedersen (V) varför man finner kombinationen logisk. Dessutom går man nu ut med tjänsten extern och tror sig få fler sökande till 70 procents tjänst, än till en halvtidstjänst.

Tjänsten som chef för elevhälsa och särskild undervisningsgrupp var först en halvtid. Men nu utökas tjänsten till 70 procent då den även kombineras med en 20 procentig tjänst som har hand om schemaläggning, kontakter med studiehandledare och modersmålslärare med mera.

– Den här verksamheten har allt mer att göra med nyanlända, säger nämndordförande Peter Pedersen (V) varför man finner kombinationen logisk. Dessutom går man nu ut med tjänsten extern och tror sig få fler sökande till 70 procents tjänst, än till en halvtidstjänst.