2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Fristad blir för dyrt

KARLSKOGA: Har inte råd att renovera Korpkullen så att det duger som bostad åt förföljda konstnärer

Ett medborgarförslag om att låta Karlskoga kommun bli fristad för en eller flera förföljda konstnärer fick inte gehör i kultur- och föreningsnämnden.

I medborgarförslaget angavs övervåningen på Korpkullen som en lämplig bostad och det är också det som nämnden vänder sig emot. Korpkullen fungerar i nuvarande skick inte som bostad och skulle behöva en omfattande renovering. Dessutom kräver det att en detaljplan för området vid Bofors station, något som saknas i dag.

Angeläget åtagande

I utredningen av förslaget konstateras att det skulle vara ett viktigt och angeläget åtagande för Karlskoga att bli en fristad samt att det är av största vikt att värna om det fria ordet, konsten och demokratin. Det som det faller på är ekonomin, kultur- och föreningsnämnden har inte råd med en renovering av Korpkullen så att det duger som bostad.

Sista ordet i den här frågan har kommunfullmäktige.

I medborgarförslaget angavs övervåningen på Korpkullen som en lämplig bostad och det är också det som nämnden vänder sig emot. Korpkullen fungerar i nuvarande skick inte som bostad och skulle behöva en omfattande renovering. Dessutom kräver det att en detaljplan för området vid Bofors station, något som saknas i dag.

Angeläget åtagande

I utredningen av förslaget konstateras att det skulle vara ett viktigt och angeläget åtagande för Karlskoga att bli en fristad samt att det är av största vikt att värna om det fria ordet, konsten och demokratin. Det som det faller på är ekonomin, kultur- och föreningsnämnden har inte råd med en renovering av Korpkullen så att det duger som bostad.

Sista ordet i den här frågan har kommunfullmäktige.