2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Kan de enas om Västergården?

DEGERFORS: Vänsterpartiet om Socialdemokraternas motion

Vad tycker då motståndarna, Vänsterpartiet, om S-motionen?

– Det planeras redan för en ny tvättstuga, det måste vi ha till personalens kläder, vi har inte diskuterat något än men kommer att titta på det framöver, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V).

– Nu har vi ensamkommande barn i plan 5 men de ska flytta till annat boende och då måste vi se över vad gör vi med plan 5. Där har tanken varit att bygga trygghetslägenheter. Vi kanske får tänka om och ha det som särskilt boende. Det gäller att få ihop allt så det fungerar bra för såväl äldre som personal.

Genom S-förslaget skulle 16 platser skapas.

– Det är långt ifrån så många som behövs i nuläget. Kö har vi, men den kan vi än så länge hantera. Men här gäller att tänka långsiktigt, vi vet att antalet äldre ökar, år 2024 ökar antalet 85-plusare. Vi måste ha framförhållning så vi kan möta behoven längre fram och ha olika boenden att erbjuda.

Aktviteter som datarum och annat då?

– Det är ingen omöjlighet jag tror det skulle gå att ordna. På en del ställen, som Örebro, har de haft ungdomar som ställt upp datorer och visat äldre hur de kan titta på filmer och musikprogram, betala räkningar och annat. Tanken har funnits, så visst finns det att göra.

Kan S och V kanske enas?

– Ingen omöjlighet, jag är helt öppen för att titta på förbättringar för äldre, men det måste hänga ihop.

S anser att det finns större behov för det här än loger på Stora Valla.

– Det är att blanda ihop äpplen och päron, jag tycker vi ska behandla var sak för sig, säger Bohlin-Neuman.

– Det planeras redan för en ny tvättstuga, det måste vi ha till personalens kläder, vi har inte diskuterat något än men kommer att titta på det framöver, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V).

– Nu har vi ensamkommande barn i plan 5 men de ska flytta till annat boende och då måste vi se över vad gör vi med plan 5. Där har tanken varit att bygga trygghetslägenheter. Vi kanske får tänka om och ha det som särskilt boende. Det gäller att få ihop allt så det fungerar bra för såväl äldre som personal.

Genom S-förslaget skulle 16 platser skapas.

– Det är långt ifrån så många som behövs i nuläget. Kö har vi, men den kan vi än så länge hantera. Men här gäller att tänka långsiktigt, vi vet att antalet äldre ökar, år 2024 ökar antalet 85-plusare. Vi måste ha framförhållning så vi kan möta behoven längre fram och ha olika boenden att erbjuda.

Aktviteter som datarum och annat då?

– Det är ingen omöjlighet jag tror det skulle gå att ordna. På en del ställen, som Örebro, har de haft ungdomar som ställt upp datorer och visat äldre hur de kan titta på filmer och musikprogram, betala räkningar och annat. Tanken har funnits, så visst finns det att göra.

Kan S och V kanske enas?

– Ingen omöjlighet, jag är helt öppen för att titta på förbättringar för äldre, men det måste hänga ihop.

S anser att det finns större behov för det här än loger på Stora Valla.

– Det är att blanda ihop äpplen och päron, jag tycker vi ska behandla var sak för sig, säger Bohlin-Neuman.