2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Inget beslut om förlossningen

KARLSKOGA: Oro inför eventuell sommarstängning

När det blev känt att det fanns planer på att stänga förlossningsavdelningen under sommaren lät reaktionerna inte vänta på sig. Avdelningschefen beskriver situationen som ett vakuum och något beslut har ännu inte fattats.

Personalen på förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett går i väntans tider. I slutet av februari väntas ett beslut om huruvida avdelningen ska hålla stängt under sommaren eller inte.

– Vi vet inte alls hur det kommer att bli. Mig veterligen har de inte gjort någon analys om vad det innebär för lasarettet, säger avdelningschefen Cathrine Pedersen.

Planerna orsakade starka känslor och både personal och blivande föräldrar. Även lokala politiker har framfört sina farhågor om vad konsekvenserna kan bli av ett sommarstängt BB.

– Jag vet inte om vi får något gehör för kritiken. Nu lever vi i ett sorts vakuum, säger Cathrine Pedersen.

Väntar på rapporten

Sjukvårdsdirektören Jan Olsson har förståelse för den oro som råder. Han påpekar dock att det endast handlar om en sommarstängning, något som är vanligt bland andra avdelningar och där verksamheten kan lösas genom samverkan med andra enheter.

– Det görs en riskanalys och jag har sett ett utkast och nu håller man på och arbetar på det slutgiltiga förslaget. Sedan ska det gås igenom fackligt innan verksamhetschefen tillsammans med områdeschefen fattar ett eventuellt beslut om samordning under sommaren.

Vilket håll utkastet pekar på vill han inte gå in på utan avvaktar slutrapporten.

Personalen på förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett går i väntans tider. I slutet av februari väntas ett beslut om huruvida avdelningen ska hålla stängt under sommaren eller inte.

– Vi vet inte alls hur det kommer att bli. Mig veterligen har de inte gjort någon analys om vad det innebär för lasarettet, säger avdelningschefen Cathrine Pedersen.

Planerna orsakade starka känslor och både personal och blivande föräldrar. Även lokala politiker har framfört sina farhågor om vad konsekvenserna kan bli av ett sommarstängt BB.

– Jag vet inte om vi får något gehör för kritiken. Nu lever vi i ett sorts vakuum, säger Cathrine Pedersen.

Väntar på rapporten

Sjukvårdsdirektören Jan Olsson har förståelse för den oro som råder. Han påpekar dock att det endast handlar om en sommarstängning, något som är vanligt bland andra avdelningar och där verksamheten kan lösas genom samverkan med andra enheter.

– Det görs en riskanalys och jag har sett ett utkast och nu håller man på och arbetar på det slutgiltiga förslaget. Sedan ska det gås igenom fackligt innan verksamhetschefen tillsammans med områdeschefen fattar ett eventuellt beslut om samordning under sommaren.

Vilket håll utkastet pekar på vill han inte gå in på utan avvaktar slutrapporten.