2016-02-10 06:00

2016-02-10 06:00

Vill sälja flygplatsen och hyra den i stället

ÖREBRO LÄN: Ska täcka underskott i Örebro läns flygplats AB där Karlskoga kommun är delägare

Det reguljära Köpenhamnsflyg som startade från Örebro flygplats i höstas går inte så bra som väntat och nu finns förslag om att sälja flygplatsens fastighet för att klara verksamheten utan stora tillskott från Region Örebro län och de tre kommuner som är ägare.

Förra veckan rapporterade flera medier i Örebro att Örebro läns flygplats AB vill att flygplatsens två huvudägare, Region Örebro län och Örebro kommun, skjuter till ytterligare 1,8 miljoner kronor vardera för att täcka underskottet, utöver den årliga grundfinansieringen på 12 miljoner kronor de betalar vardera.

Även Karlskoga

Vad som inte framgått är att även Karlskoga och Kumla kommuner, som äger fem procent var av flygplatsbolaget, också förväntas bidra med 200 000 kronor årligen i extra ägartillskott de kommande tre åren.

Det ska ske utöver den grundfinansiering på 450 000 kronor som både Karlskoga och Kumla redan betalar årligen för flygplatsen.

Den 22 december hölls ett ägarmöte i Örebro läns flygplats AB där det även lyftes ett förslag att sälja flygplatsens fastighet för att klara ekonomin och undvika ytterligare behov av ägartillskott. Tanken är att flygplatsen sedan ska hyras tillbaka av flygplatsbolaget.

Enligt en kalkyl från ägarmötet värderas flygplatsfastigheten till 50 miljoner kronor och en försäljning skulle ge en realisationsvinst på 30 miljoner kronor att använda för att täcka underskott.

En sådan försäljning måste dock först godkännas av regionfullmäktige i Örebro län samt kommunfullmäktige i Örebro, Karlskoga och Kumla.

Kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, Sven-Olov Axelsson (S), var med på mötet.

– Det är inte beslutat än men det kommer ett sådant förslag bara handlingarna blir klara, säger Axelsson.

Slipper betala mer

Axelsson ser inga problem med att sälja flygplatsfastigheten och sedan hyra tillbaka den.

– Jag tror förr det är bra. Vi slipper lägga till mer pengar och finessen med reguljärflyget är ju att det ska bära sig själv på sikt, säger han.

Axelsson tycker att det är viktigt att reguljärflyget från Örebro flygplats kommer i gång och han tror att Köpenhamnslinjen kommer att bära sig själv på sikt.

– Fraktflyget går bra och det gör chartern också. Det som är kvar är det tredje benet med reguljärflyg och det behövs. Det är bra med en flygplats och det är bra för företagen, säger Axelsson.

Enligt kalkylen ska Köpenhamnslinjen göra ett nollresultat från 2019 men fram till dess beräknas den gå med ett underskott på 40 miljoner kronor. Underskottet bekostas med skattemedel från Region Örebro län, ägarkommunerna och en eventuell försäljning av flygplatsens fastighet.

Förra veckan rapporterade flera medier i Örebro att Örebro läns flygplats AB vill att flygplatsens två huvudägare, Region Örebro län och Örebro kommun, skjuter till ytterligare 1,8 miljoner kronor vardera för att täcka underskottet, utöver den årliga grundfinansieringen på 12 miljoner kronor de betalar vardera.

Även Karlskoga

Vad som inte framgått är att även Karlskoga och Kumla kommuner, som äger fem procent var av flygplatsbolaget, också förväntas bidra med 200 000 kronor årligen i extra ägartillskott de kommande tre åren.

Det ska ske utöver den grundfinansiering på 450 000 kronor som både Karlskoga och Kumla redan betalar årligen för flygplatsen.

Den 22 december hölls ett ägarmöte i Örebro läns flygplats AB där det även lyftes ett förslag att sälja flygplatsens fastighet för att klara ekonomin och undvika ytterligare behov av ägartillskott. Tanken är att flygplatsen sedan ska hyras tillbaka av flygplatsbolaget.

Enligt en kalkyl från ägarmötet värderas flygplatsfastigheten till 50 miljoner kronor och en försäljning skulle ge en realisationsvinst på 30 miljoner kronor att använda för att täcka underskott.

En sådan försäljning måste dock först godkännas av regionfullmäktige i Örebro län samt kommunfullmäktige i Örebro, Karlskoga och Kumla.

Kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, Sven-Olov Axelsson (S), var med på mötet.

– Det är inte beslutat än men det kommer ett sådant förslag bara handlingarna blir klara, säger Axelsson.

Slipper betala mer

Axelsson ser inga problem med att sälja flygplatsfastigheten och sedan hyra tillbaka den.

– Jag tror förr det är bra. Vi slipper lägga till mer pengar och finessen med reguljärflyget är ju att det ska bära sig själv på sikt, säger han.

Axelsson tycker att det är viktigt att reguljärflyget från Örebro flygplats kommer i gång och han tror att Köpenhamnslinjen kommer att bära sig själv på sikt.

– Fraktflyget går bra och det gör chartern också. Det som är kvar är det tredje benet med reguljärflyg och det behövs. Det är bra med en flygplats och det är bra för företagen, säger Axelsson.

Enligt kalkylen ska Köpenhamnslinjen göra ett nollresultat från 2019 men fram till dess beräknas den gå med ett underskott på 40 miljoner kronor. Underskottet bekostas med skattemedel från Region Örebro län, ägarkommunerna och en eventuell försäljning av flygplatsens fastighet.

Köpenhamnslinjen

Den reguljära Köpenhamnstrafik som inleddes i november 2015 fick en mindre trevlig start då det estniska flygbolaget Estonian Air som skulle trafikera sträckan tvingades gå i konkurs bara ett par dagar efter starten.

Ett nytt bolag, Adria Airways, tog dock över trafiken direkt och till skillnad från tidigare satsningar på Köpenhamnsflyg från Örebro har den nya flyglinjen koppling till starkare aktörer med biljettförsäljning genom SAS och charterbolag.

Hittills har Köpenhamnslinjen haft 18 passagerare per flygning mot planerade 22. Linjen trafikeras med två avgångar på vardagar samt en avgång på söndagar i båda riktningar.

Källa: