2016-02-10 16:46

2016-02-10 16:46

"Vi har börjat innevarande år ännu bättre"

NÄRINGSLIV: Saab Dynamics har börjat nyanställa efter tunga år

Saabs orderingång ökade 2015 med 259 procent vilket onekligen är imponerande. Men det är också värt notera att det tycks ha vänt för affärsområde Dynamics vilket är bra för Karlskoga.

Saabs orderingång steg från 22,6 miljarder till 81,1 miljarder och bakom den ökningen ligger flera stora order, bland annat av JAS Gripen till Brasilien och ubåten A26 till Sverige samt ett luftburet övervakningssystem till Förenade Arabemiraten.

Ökningen innebär att Saabs orderstock vid utgången av 2015 uppgick till 113,8 miljarder vilket är en ökning med 89 procent - från 60 miljarder vid föregående års utgång.

Saabkoncernens sålde i fjol för 27,1 miljarder och det är en ökning med drygt 3,6 miljarder eller 16 procent. Samma period steg rörelseresultatet från 1,6 miljarder till 1,9 miljarder.

Affärsområdet Dynamics har några tunga år bakom sig men 2015 kan vara året då det vände. De två första kvartalen i fjol resulterade i ett minus på 122 miljoner kronor medan de två sista kvartalen gav ett plus på 293 miljoner vilket ger ett rörelseresultat på 171 miljoner kronor. Detta på en försäljning på 3,1 miljarder och det är 225 miljoner bättre än 2014.

Sista kvartalet

– Det var speciellt sista kvartalet som gick väsentligt mycket bättre än tidigare kvartal vilket är jätteroligt, säger Görgen Johansson, chef för affärsområde Dynamics.

– Vi började återhämtningen redan tidigt på året när orderingången steg men sen kan det ta lång tid innan det är dags att leverera, tillägger Görgen Johansson och gör ingen hemlighet av att återhämtningen beror på större efterfrågan och en allmänt sett bättre marknad.

Bättre utgångsläge

– Det har varit relativt låg aktivitet på marknaden under några år men med nuvarande orderstock går vi in i 2016 med ett bättre utgångsläge än vad vi hade 2015.

Saab Dynamics fick under fjolåret in nya order värda 4,2 miljarder vilket kan jämföras med en orderingång på 2,3 miljarder under 2014. Det innebär att orderstocken vid utgången av fjolåret var värd 4,9 miljarder och det är en miljard bättre än föregående år.

– Vi får från affärsområdena inte lämna någon prognos men med den orderstock vi har ser det som sagt bättre ut nu än vad det gjorde i fjol, säger Görgen Johansson och berättar att Dynamics varit framgångsrika på understödssidan och menar med det vapensystem som Carl Gustaf och AT4.

– Det är de områden där man ser den tydligaste vändningen och det är för Karlskogas del viktigt, konstaterar Görgen Johansson och påminner om den stororder som kunde bokföras i januari i år på Carl Gustaf.

– Då tog vi en strategiskt oerhört viktig order värd 1,5 miljarder och den kommer med först i nästa årsrapport. Vi har alltså haft ett bra 2015 och en bra start på 2016 så det känns riktigt bra, säger Görgen Johansson och avslöjar att Dynamics börjat nyanställa.

Nyanställer

– Vi har redan tagit in 25 till 50 personer och kunnat återanställa en del personal men även nyanställt och fortsätter det så här behöver vi fler anställda, tillägger Görgen Johansson.

Saabs orderingång steg från 22,6 miljarder till 81,1 miljarder och bakom den ökningen ligger flera stora order, bland annat av JAS Gripen till Brasilien och ubåten A26 till Sverige samt ett luftburet övervakningssystem till Förenade Arabemiraten.

Ökningen innebär att Saabs orderstock vid utgången av 2015 uppgick till 113,8 miljarder vilket är en ökning med 89 procent - från 60 miljarder vid föregående års utgång.

Saabkoncernens sålde i fjol för 27,1 miljarder och det är en ökning med drygt 3,6 miljarder eller 16 procent. Samma period steg rörelseresultatet från 1,6 miljarder till 1,9 miljarder.

Affärsområdet Dynamics har några tunga år bakom sig men 2015 kan vara året då det vände. De två första kvartalen i fjol resulterade i ett minus på 122 miljoner kronor medan de två sista kvartalen gav ett plus på 293 miljoner vilket ger ett rörelseresultat på 171 miljoner kronor. Detta på en försäljning på 3,1 miljarder och det är 225 miljoner bättre än 2014.

Sista kvartalet

– Det var speciellt sista kvartalet som gick väsentligt mycket bättre än tidigare kvartal vilket är jätteroligt, säger Görgen Johansson, chef för affärsområde Dynamics.

– Vi började återhämtningen redan tidigt på året när orderingången steg men sen kan det ta lång tid innan det är dags att leverera, tillägger Görgen Johansson och gör ingen hemlighet av att återhämtningen beror på större efterfrågan och en allmänt sett bättre marknad.

Bättre utgångsläge

– Det har varit relativt låg aktivitet på marknaden under några år men med nuvarande orderstock går vi in i 2016 med ett bättre utgångsläge än vad vi hade 2015.

Saab Dynamics fick under fjolåret in nya order värda 4,2 miljarder vilket kan jämföras med en orderingång på 2,3 miljarder under 2014. Det innebär att orderstocken vid utgången av fjolåret var värd 4,9 miljarder och det är en miljard bättre än föregående år.

– Vi får från affärsområdena inte lämna någon prognos men med den orderstock vi har ser det som sagt bättre ut nu än vad det gjorde i fjol, säger Görgen Johansson och berättar att Dynamics varit framgångsrika på understödssidan och menar med det vapensystem som Carl Gustaf och AT4.

– Det är de områden där man ser den tydligaste vändningen och det är för Karlskogas del viktigt, konstaterar Görgen Johansson och påminner om den stororder som kunde bokföras i januari i år på Carl Gustaf.

– Då tog vi en strategiskt oerhört viktig order värd 1,5 miljarder och den kommer med först i nästa årsrapport. Vi har alltså haft ett bra 2015 och en bra start på 2016 så det känns riktigt bra, säger Görgen Johansson och avslöjar att Dynamics börjat nyanställa.

Nyanställer

– Vi har redan tagit in 25 till 50 personer och kunnat återanställa en del personal men även nyanställt och fortsätter det så här behöver vi fler anställda, tillägger Görgen Johansson.