2016-02-10 17:01

2016-02-10 17:01

Mindre skolträngsel

SKOLAN: Mindre trångbott på Stråningstorpsskolan när Häsängsskolan renodlas för förskoleklass och årskurs ett

Södra skolområdet i Karlskoga organiseras om och Häsängsskolan blir en renodlad F-1 skola, en förändring som minskar trängseln på Stråningstorpsskolan.

– Stråningstorpsskolan och Häsängsskolan ska jobba som ett skolområde men vi anpassar skolmiljöerna, säger Anneli Weman som är verksamhetschef för grundskolan.

I augusti 2015 togs Häsängsskolan ur malpåse när den första förskoleklassen började höstterminen. Skolan öppnades igen för att klara av tillströmningen av nya elever till skolorna i den södra delen av Karlskoga.

Renodlar för de yngsta

Från början var det meningen att Häsängsskolan skulle ha elever från förskoleklass till årskurs tre men nu har barn- och utbildningsförvaltningen tänkt om och renodlar skolan för förskoleklass och årskurs ett.

– Det blir en lugn och fin start för de små som ska starta skolan. Det är en pedagogisk utveckling som har tagits väl emot i personalgruppen, säger Anneli Weman

När Häsängsskolan stegvis tas i bruk igen anpassas skolan för de yngsta eleverna och de kommer också att ha sitt fritidshem här.

Det innebär samtidigt att ingen ny förskoleklass kommer att starta på Stråningstorpsskolan till höstterminen 2016 och från höstterminen 2017 ska bara elever i årskurs två till sex gå här.

Förändringen leder till att lokaler på Stråningstorpsskolan frigörs och skolan kan anpassas till de äldre eleverna. Här tittar man även på om skolan kan använda fler lokaler i Stråningstorps centrum.

Behöver inte flytta

Weman betonar att de elever som nu går i förskoleklass på Stråningstorpsskolan kommer att få gå kvar där även i årskurs ett.

– De ska inte behöva flytta bara för ett år, säger hon.

I förlängningen kan även trängseln på Aggerudsskolan minska. Det finns inte längre några fasta upptagningsområden för skolorna i Karlskoga kommun.

– Vi försöker anpassa oss efter föräldrarnas önskemål så gott det går men det finns inte längre något streck på kartan som avgör vilken skola ett barn ska börja i, säger Weman.

Kommunen informerar berörda föräldrar i ett brev som skickas ut i dagarna.

I augusti 2015 togs Häsängsskolan ur malpåse när den första förskoleklassen började höstterminen. Skolan öppnades igen för att klara av tillströmningen av nya elever till skolorna i den södra delen av Karlskoga.

Renodlar för de yngsta

Från början var det meningen att Häsängsskolan skulle ha elever från förskoleklass till årskurs tre men nu har barn- och utbildningsförvaltningen tänkt om och renodlar skolan för förskoleklass och årskurs ett.

– Det blir en lugn och fin start för de små som ska starta skolan. Det är en pedagogisk utveckling som har tagits väl emot i personalgruppen, säger Anneli Weman

När Häsängsskolan stegvis tas i bruk igen anpassas skolan för de yngsta eleverna och de kommer också att ha sitt fritidshem här.

Det innebär samtidigt att ingen ny förskoleklass kommer att starta på Stråningstorpsskolan till höstterminen 2016 och från höstterminen 2017 ska bara elever i årskurs två till sex gå här.

Förändringen leder till att lokaler på Stråningstorpsskolan frigörs och skolan kan anpassas till de äldre eleverna. Här tittar man även på om skolan kan använda fler lokaler i Stråningstorps centrum.

Behöver inte flytta

Weman betonar att de elever som nu går i förskoleklass på Stråningstorpsskolan kommer att få gå kvar där även i årskurs ett.

– De ska inte behöva flytta bara för ett år, säger hon.

I förlängningen kan även trängseln på Aggerudsskolan minska. Det finns inte längre några fasta upptagningsområden för skolorna i Karlskoga kommun.

– Vi försöker anpassa oss efter föräldrarnas önskemål så gott det går men det finns inte längre något streck på kartan som avgör vilken skola ett barn ska börja i, säger Weman.

Kommunen informerar berörda föräldrar i ett brev som skickas ut i dagarna.