2016-02-09 10:22

2016-02-09 16:16

Katrinedalsparken ska spolas

KARLSKOGA: Grusplanen ska vara isbana men bara tills den gamla skolgården börjar bebyggas

I vinter har det hittills inte spolats någon is på grusplanen i Katrinedalsparken. Nu vill kommunstyrelsen sätta ned foten och sätta på pränt att isbanan ska spolas när vädret tillåter, men bara tills det börjar byggas i området.

En Karlskogabo lämnade i februari 2015 in ett medborgarförslag om att spola is på grusplanen på den gamla skolgården i Katrinedal strax intill centrum.

Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden svarade båda i somras att förslaget redan är tillgodosett och att isen spolas i Katrinedal vid gynnsamt väder.

Så har dock inte skett den här vintern, vilket tidningen rapporterade i januari, då det också fanns en viss förvirring om vem i kommunen som har ansvaret.

Nu har kommunstyrelsen behandlat medborgarförslaget och vill att kommunfullmäktige slår fast att planen ska spolas när det går och att det är kultur- och föreningsnämndens ansvar att se till att så sker.

Viktigare för kommunstyrelsen är dock att den tidigare skolgården i Katrinedal ska vara tillgänglig för att bygga bostäder, lokaler och annan centrumbebyggelse, som beslutats i andra sammanhang. Isen kan därför bara spolas så länge det inte stör de långsiktiga planerna för Katrinedalsområdet.

Till historien hör att ett liknande medborgarförslag om isbanan i Katrinedal lämnades in så sent som 2013. Det förslaget avslogs av kommunfullmäktige i juni 2014 med hänvisning till att både samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden uppgett att isen redan blev spolad.

En Karlskogabo lämnade i februari 2015 in ett medborgarförslag om att spola is på grusplanen på den gamla skolgården i Katrinedal strax intill centrum.

Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden svarade båda i somras att förslaget redan är tillgodosett och att isen spolas i Katrinedal vid gynnsamt väder.

Så har dock inte skett den här vintern, vilket tidningen rapporterade i januari, då det också fanns en viss förvirring om vem i kommunen som har ansvaret.

Nu har kommunstyrelsen behandlat medborgarförslaget och vill att kommunfullmäktige slår fast att planen ska spolas när det går och att det är kultur- och föreningsnämndens ansvar att se till att så sker.

Viktigare för kommunstyrelsen är dock att den tidigare skolgården i Katrinedal ska vara tillgänglig för att bygga bostäder, lokaler och annan centrumbebyggelse, som beslutats i andra sammanhang. Isen kan därför bara spolas så länge det inte stör de långsiktiga planerna för Katrinedalsområdet.

Till historien hör att ett liknande medborgarförslag om isbanan i Katrinedal lämnades in så sent som 2013. Det förslaget avslogs av kommunfullmäktige i juni 2014 med hänvisning till att både samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden uppgett att isen redan blev spolad.