2016-02-09 06:00

2016-02-09 06:00

Hävdar att bygglov löpt ut

ÅTORP: Vindkraftsärende tar en vända till

Bygglovsbeslutet är inte längre giltigt för de två planerade vindkraftverken i Eka och Grannäs, hävdar en person. Men där håller man inte med från kommunens sida.

De planerade vindkraftverken vid Eka och Grannäs, söder om Åtorp, har tagit många krumbukter genom olika instanser. Då bygg- och miljönämnden beviljat bygglov har det överklagats, länsstyrelsen har sagt sitt, vilket också överklagats och ärendet har fler än en gång gått till i mark- och miljödomstolen och vänt. Klagande har varit fler fastighetsägare i området.

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen håller inte med den person som nu gjort ett anmälningsärende angående vad han anser förverkat bygglov. Klaganden nämner att bygglovet vann laga kraft 23 september 2013, men då inget startbesked getts och bygget inte påbörjats inom tvåårsgränsen menar klaganden att lovet löpt ut.

Påståendet från kommunens sida, att justering för ändring av vindkraftsfabrikat som behandlades året därpå skulle förskjuta tvåårsgränsen, saknar grund då ändringen inte medförde nytt bygglovsbeslut, hävdar den klagande. Vidare att även om beslutet överklagades kan inte förseningen ha hindrat den som har bygglov att lämna handlingar och få startbesked inom tidsgränsen.

Från kommunens sida har byggnadsinspektör Christer Persson svarat, att bygglov finns i ärendet och att det vann laga kraft först i september 2015 och att det är från det datumet som giltighetstiden för lovet räknas.

Vad startbeskedet anbelangar berättar Persson att tekniskt samråd hölls i november 2015 och geoteknisk undersökning och kompletterande konstruktionsritningar kom i december.

– Startbesked kommer att meddelas så snart förslag till kontrollplan inkommer, enligt Persson.

De planerade vindkraftverken vid Eka och Grannäs, söder om Åtorp, har tagit många krumbukter genom olika instanser. Då bygg- och miljönämnden beviljat bygglov har det överklagats, länsstyrelsen har sagt sitt, vilket också överklagats och ärendet har fler än en gång gått till i mark- och miljödomstolen och vänt. Klagande har varit fler fastighetsägare i området.

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen håller inte med den person som nu gjort ett anmälningsärende angående vad han anser förverkat bygglov. Klaganden nämner att bygglovet vann laga kraft 23 september 2013, men då inget startbesked getts och bygget inte påbörjats inom tvåårsgränsen menar klaganden att lovet löpt ut.

Påståendet från kommunens sida, att justering för ändring av vindkraftsfabrikat som behandlades året därpå skulle förskjuta tvåårsgränsen, saknar grund då ändringen inte medförde nytt bygglovsbeslut, hävdar den klagande. Vidare att även om beslutet överklagades kan inte förseningen ha hindrat den som har bygglov att lämna handlingar och få startbesked inom tidsgränsen.

Från kommunens sida har byggnadsinspektör Christer Persson svarat, att bygglov finns i ärendet och att det vann laga kraft först i september 2015 och att det är från det datumet som giltighetstiden för lovet räknas.

Vad startbeskedet anbelangar berättar Persson att tekniskt samråd hölls i november 2015 och geoteknisk undersökning och kompletterande konstruktionsritningar kom i december.

– Startbesked kommer att meddelas så snart förslag till kontrollplan inkommer, enligt Persson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.