2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Ute på förrädisk is

KARLSKOGA: Optimalt för räddningstjänstens övning

Temperaturväxlingarna har gjort isen på Möckeln förrädisk. Perfekt, tyckte brandmännen som fick ett ypperligt tillfälle att öva på sina räddningskunskaper.

Utöver bassängövningarna som görs varje vecka så genomför räddningstjänsten i Karlskoga övningar i vattenräddning utomhus två gånger om året, en gång på sommaren och en gång på vintern. I torsdags var förutsättningarna optimala och brandmännen gav sig ut på Möckelns förrädiska is.

– Det blir en riktigt bra övning nu när isen är såhär dålig. Vi har klarat oss utan några tillbud här i Karlskoga men det är just i början och slutet på vintern som det brukar ske, säger styrkeledaren Krister Berggren.

”Bästa sättet”

Offren dagen till ära var praktikanterna Freja Eriksson och Daniel Kamlin. Båda går MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utbildning i Skydd mot olyckor i Lund respektive Sandö. Den tvååriga utbildningen är eftergymnasial och passar den som vill bli brandman.

– Det är jättekul, en bra övning. De går igenom hur tänker, varför de gör som de gör i räddningssituationen. Det här är det bästa sättet att lära sig, säger Freja Eriksson.

De gör nu sin första vecka av en tvåveckors praktik på Berglagens räddningstjänst och har båda som mål att bli just brandmän.

Får dyka

Krister Berggren berättar att räddningsinsatserna nu görs med ett nytt koncept. Brandmännen har tidigare inte fått dyka men nu är fridykning ner till fyra meter tillåten. Detta gäller främst vid bryggor och badplatser, inte ute på öppet vatten.

Brandmannen Johan Eriksson är ansvarig för utbildningen i ytlivräddning med dyk och han tycker isen som är nu lämpar sig riktigt bra för övning.

– Förra veckan höll isen bra men nu är den väldigt ostadig. Den kan bära på ett ställe och vara jättesvag precis bredvid.

Säkra snabbt

Vid en insats då någon gått igenom isen åker räddningstjänsten ut med en mindre bil med tre brandmän i först då den har lättare att komma fram vid svår terräng. De tre brandmännen kan då få upp eller säkra den nödställde i väntan på att det större fordonet med båt och bräda kan komma fram till platsen.

Johan Eriksson poängterar att det är viktigt att ha respekt för isen och att alltid ha rätt utrustning med sig, så som isdubbar, pik och ombyte.

– Det är också viktigt att känna till vattnet man ska ut på, om det stilla eller om det finns ett drag som kan försvaga isen. Går man igenom isen ska man försöka ta sig upp åt det hållet som man kom ifrån, där höll ju isen.

Utöver bassängövningarna som görs varje vecka så genomför räddningstjänsten i Karlskoga övningar i vattenräddning utomhus två gånger om året, en gång på sommaren och en gång på vintern. I torsdags var förutsättningarna optimala och brandmännen gav sig ut på Möckelns förrädiska is.

– Det blir en riktigt bra övning nu när isen är såhär dålig. Vi har klarat oss utan några tillbud här i Karlskoga men det är just i början och slutet på vintern som det brukar ske, säger styrkeledaren Krister Berggren.

”Bästa sättet”

Offren dagen till ära var praktikanterna Freja Eriksson och Daniel Kamlin. Båda går MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utbildning i Skydd mot olyckor i Lund respektive Sandö. Den tvååriga utbildningen är eftergymnasial och passar den som vill bli brandman.

– Det är jättekul, en bra övning. De går igenom hur tänker, varför de gör som de gör i räddningssituationen. Det här är det bästa sättet att lära sig, säger Freja Eriksson.

De gör nu sin första vecka av en tvåveckors praktik på Berglagens räddningstjänst och har båda som mål att bli just brandmän.

Får dyka

Krister Berggren berättar att räddningsinsatserna nu görs med ett nytt koncept. Brandmännen har tidigare inte fått dyka men nu är fridykning ner till fyra meter tillåten. Detta gäller främst vid bryggor och badplatser, inte ute på öppet vatten.

Brandmannen Johan Eriksson är ansvarig för utbildningen i ytlivräddning med dyk och han tycker isen som är nu lämpar sig riktigt bra för övning.

– Förra veckan höll isen bra men nu är den väldigt ostadig. Den kan bära på ett ställe och vara jättesvag precis bredvid.

Säkra snabbt

Vid en insats då någon gått igenom isen åker räddningstjänsten ut med en mindre bil med tre brandmän i först då den har lättare att komma fram vid svår terräng. De tre brandmännen kan då få upp eller säkra den nödställde i väntan på att det större fordonet med båt och bräda kan komma fram till platsen.

Johan Eriksson poängterar att det är viktigt att ha respekt för isen och att alltid ha rätt utrustning med sig, så som isdubbar, pik och ombyte.

– Det är också viktigt att känna till vattnet man ska ut på, om det stilla eller om det finns ett drag som kan försvaga isen. Går man igenom isen ska man försöka ta sig upp åt det hållet som man kom ifrån, där höll ju isen.

Säkerhet på isen

För att isen ska vara säker att ge sig ut på ska den vara minst tio centimeter. Även tjockare is kan ha svaga områden, till exempel vid broar och nära tillflöden.

Viktig utrustning att ha med sig är isdubbar, räddningslina, ispik, mobiltelefon i vattentätt fodral samt flythjälp i form av flytväst, flytoverall eller ryggsäck med ombyte i tät påse.

Tänk på att inte gå ut på isen ensam, barn ska alltid ha sällskap av en vuxen. Håll avstånd till den som går först så att inte alla går igenom om isen brister. Vid hög fart blir det svårare att hinna upptäcka svagheter och risken att komma ut på svag is ökar.

Källa: www.issakerhet.se